ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Організація аналітичного і синтетичного обліку з покупцями і замовниками
       

   

  Бухгалтерський облік і аудит
  Зміст:
  1. Введення
  2. Синтетичний та аналітичний облік
  Товарів в бухгалтерії. Особливості
  Аналітичного обліку
  3. Способи ведення аналітичного обліку
  У бухгалтерії
  4. Рахунок 62 "Розрахунки з покупцями і
  Замовникам "(субрахунка, кореспонденція,
  Особливості)
  5. Розрахунки при реалізації товарів.
  Загальні положення
  6. Розрахунки при оптовій реалізації власних товарів
  6.1 Розрахунки при реалізації товарів за договором поставки
  6.1.1 Якщо моментом реалізації товарів вважається їх відвантаження
  6.1.2 Якщо моментом реалізації товарів вважається їх оплата
  7. Облік розрахунків за авансами
  8. Облік операцій за договором міни
  9. Облік реалізації товарів у кредит
  10. Облік реалізації товарів за договором комісії
  10.1. Облік реалізації товарів за договором комісії в роздрібній торгівлі
  10.2. Облік реалізації товарів за договором комісії в оптовій торгівлі
  11. Облік розрахунків за товарними векселями
  12. Облік розрахунків по транзитних товарах
  13 Облік розрахунків в умовах інфляції
  14. Висновок
  15. Список літератури

  1. Вступ:
  В даному курсовому проекті розглядається питання про організацію аналітичного і синтетичного обліку з покупцями та замовниками. Розглядається робота з рахунком 62 "Розрахунки з покупцями та замовниками", робота з його субрахунками, і кореспондуючими рахунками. Також розглядаються особливості розрахунків з покупцями і замовниками в сучасних умовах (інфляції). Облік покупців і замовників є найважливішим показником господарської діяльності торгових організацій, оскільки від нього багато в чому залежить правильність розрахунку величини валового доходу від реалізації, витрат обігу, а отже, і сума прибутку.
  2. Синтетичний та аналітичний облік товарів в бухгалтерії.
  Особливості синтетичного обліку
  Аналітичний облік більш докладний і може давати оцінку не тільки в грошовому, а й у трудовому і натуральному показниках з перерахуванням прізвищ працівників і назв фірм-партнерів і підрядників: це дає повну інформацію і є матеріалом для узагальнення за рахунками, а також дозволяє контролювати проходження сум н матеріалів у процесі господарської операції.
  Синтетичний облік групує і узагальнює облік складу і проходження коштів підприємства, їх джерел і споживачів у єдиному грошовому вираженні, забезпечуючи формування сум для звітності, загальною для кожного рахунку - для заповнення балансу та інших форм звітності.
  Сальдо синтетичного рахунку певного номера в плані рахунків має дорівнювати сумі сальдо всіх аналітичних рахунків того самого номера, а суми оборотів за дебетом і кредитом синтетичного рахунку дорівнюють відповідно сумам оборотів по дебету і кредиту всіх аналітичних рахунків цього номера.
  3.Способи ведення аналітичного обліку в бухгалтерії
  Аналітичний облік товарів в бухгалтерії ведеться різними способами. Найбільш поширеними є сортовий і партійний.
  При сортовому способі в умовах ручної праці на кожне найменування і сорт товару зазвичай відкривають картки натурально-вартісного (кількісно-сумового) обліку, в яких показують залишки, прихід і витрата товарів. Форма таких карток в основному ідентична картках складського обліку з тією лише різницею, що залишки і рух товарів відображаються не тільки в натуральних показниках, але і в грошовому виразі. Записи в картках ведуть на підставі прибуткових та видаткових документів, прикладених до товарних звітів (супровідним реєстрів), здаються в бухгалтерію матеріально відповідальними особами.
  Для перевірки правильності облікових записів по закінченні місяця в картках підраховують підсумки приходу і витрат, визначають залишки товарів на початок наступного місяця.
  При партійний способі аналітичний облік ведуть на партійний картах, що передаються в бухгалтерію матеріально відповідальними особами. Для перевірки правильності облікових записів на 1-е число кожного місяця (а також на дату інвентаризації) за даними партійний карт складають оборотну відомість, в якій кожну партію товарів записують окремим рядком.
  Згідно з діючими нормативними документами бухгалтерія зобов'язана забезпечити тотожність аналітичного обліку оборотами і залишкам по рахунках синтетичного обліку на 1-е число кожного місяця.
  4. Рахунок 62 "Розрахунки з покупцями і замовникам" (субрахунка, кореспонденція, особливості)
  Рахунок 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками» призначений для узагальнення інформації про розрахунки з покупцями та замовниками.
  До рахунку 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками» можуть бути відкриті субрахунки:
  62-1 «Розрахунки в порядку інкасо»,
  62-2 «Розрахунки плановими платежами»,
  62-3 «Векселі одержані» та інші.
  На субрахунку 62-1 «Розрахунки в порядку інкасо» враховуються розрахунки за пред'явленими покупцям і замовникам і прийнятим банком до оплати розрахунковим документам за відвантажену продукцію (товари), виконані роботи та надані послуги.
  На субрахунку 62-2 «Розрахунки плановими платежами» враховуються розрахунки з покупцями та замовниками за наявності тривалих господарських зв'язків з ними, якщо такі розрахунки носять постійний характер і не завершуються надходженням оплати за окремим розрахунковим документом, зокрема розрахунки плановими платежами.
  На субрахунку 62-3 «Векселі одержані» враховується заборгованість з розрахунків з покупцями і замовниками, забезпечена отриманими векселями.
  Рахунок 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками» дебетується в кореспонденції з рахунками
  46 «Реалізація продукції (робіт, послуг)»,
  47 «Реалізація і інше вибуття основних засобів»
  48 «Реалізація інших активів» на суми, на які покупцям (замовникам) пред'явлені розрахункові документи (при застосуванні методу визначення виручки від реалізації продукції (робіт, послуг, товарів) за їх відвантаження.
  Рахунок 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками» кредитується в кореспонденції з рахунками обліку грошових коштів, розрахунків на суми надійшли платежів, зарахування отриманих авансів і т.п. Якщо за отриманим векселем, що забезпечує заборгованість покупця (замовника), передбачений відсоток, то в міру погашення цієї заборгованості робиться запис за дебетом рахунку 51 «Розрахунковий рахунок» або 52 «Валютний рахунок" і кредитом рахунку 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками» (на суму погашення заборгованості) і 80 «Прибутки та збитки» (на величину відсотка).
  Аналітичний облік по рахунку 62 «Розрахунки з покупцями та замовниками» ведеться по кожному пред'явленому покупцям (замовникам) рахунку, а розрахунків плановими платежами - за кожним покупцем та замовником. При цьому побудова аналітичного обліку повинна забезпечувати можливість отримання даних про заборгованість з розрахунків з покупцями і замовниками, забезпеченої: векселями, термін надходження грошових коштів, за якими не настав; векселями, дисконтованими (врахованими) в банках; векселями, по яких грошові кошти не надійшли в строк.
  Рахунок 62 "Розрахунки з покупцями та замовниками" кореспондує з рахунками:

  За дебетом
  За кредитом
  30 некапітальні роботи
  Виконані етапи по незавершених
  робіт
  41 Товари
  45 Товари відвантажені
  46 Реалізація продукції (робіт, послуг)
  47 Реалізація і інше вибуття основних
  коштів
  48 Реалізація інших активів
  50 Каса
  51 Розрахунковий рахунок
  52 Валютний рахунок
  55 Спеціальні рахунки в банках
  60 Розрахунки з постачальниками та підрядниками
  62 Розрахунки з покупцями та замовниками
  80 Прибутки та збитки

  50 Каса
  51 Розрахунковий рахунок
  52 Валютний рахунок
  57 Перекази в дорозі
  60 Розрахунки з постачальниками і
  підрядниками
  62 Розрахунки з покупцями і
  замовниками
  64 Розрахунки за авансами одержаними
  80 Прибутки та збитки
  82 Оціночні резерви


  5. Розрахунки при реалізації товарів. Загальні положення
  Реалізація товарів регулюється різними видами договорів: купівлі-продажу, міни, комісії та ін
  При обліку реалізації товарів велике значення має визначення моменту переходу права власності на товари. Відповідно до ст. 223 ГК РФ "право власності у набувача речі за дого? арів.
  Якщо товари завжди купують за однією і тією ж ціною, проблеми визначення покупної вартості реалізованих товарів не виникає, оскільки досить кількість реалізованих товарів у натуральних показниках помножити на їх покупну ціну. Визначити зазначену ціну також не важко, якщо застосовується партійний спосіб їх обліку.
  7. Облік розрахунків за авансами
  Організації можуть отримувати (видавати) аванси під поставку товарів. Бухгалтерський термін "аванс" визначається чинним цивільним законодавством як "попередня оплата товарів".
  Облік вищевказаних розрахунків здійснюється на рахунках 61 "Розрахунки за авансами виданими" і 64 "Розрахунки за авансами одержаними".
  При видачі авансів робиться запис
  Д-т рах. 61 "Розрахунки за авансами виданими"
  К-т рах. 50 "Каса"
  або
  К-т рах, 51 "Розрахунковий рахунок".
  Залік раніше виданого авансу при остаточному розрахунку за поставлені товари відображається записом
  Д-т рах. 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
  К-т рах. 61 "Розрахунки до авансами виданими".
  Таблиця 3
  Схема кореспонденції рахунків з обліку розрахунків за отриманими авансами
  Номер
  запису

  Факт господарської діяльності

  Кореспондуючий рахунок
  (субрахунок)  дебет

  Кредит

  1

  Отримано аванс

  50, 51

  64

  2

  Нараховано бюджету ПДВ, що відноситься до
  отриманому авансу

  64

  68

  3

  Зараховано раніше отриманий аванс при
  відображення в обліку реалізації товарів

  64

  62

  4

  Зменшено заборгованість бюджету
  з ПДВ, що належить до отриманого авансу

  68

  64


  ПРИКЛАД 3. Оптове об'єднання отримало в лютому від покупця аванс 3300 тис. руб. під поставку товарів. Ставка ПДВ на товари - 20%. У березні об'єднання відпустив покупцю товарів за відпускними цінами на 4400 тис. руб. Вартість товарів за купівельними цінами - 4000 тис. руб. Витрати обігу, що відносяться до реалізованих товарів, - 250 тис. руб. Отримані гроші від покупця в остаточний розрахунок.
  1. Отримано аванс (тис. грн)
  Д-т рах. 51 "Розрахунковий рахунок"
  К-т рах. 64 "Розрахунки за авансами одержаними" 3300
  2. Нараховано бюджету ПДВ із авансу
  Д-т рах. 64 "Розрахунки за авансами одержаними"
  К-т рах. 68 "Розрахунки з бюджетом" 550 (3300х16, 67:100),
  де 16,67 = 20/120 * 100 - розрахункова ставка ПДВ
  3. Перераховано до бюджету ПДВ із авансу
  Д-т рах. 68 "Розрахунки з бюджетом"
  К-т рах. 51 "Розрахунковий рахунок" 550
  4. Відвантажено товари покупцю
  Д-т рах, 62 "Розрахунки з покупцями та замовниками"
  К-т рах, 46 "Реалізація продукції (робіт, послуг)" 5280 (4400х120: 100)
  5. Списані реалізовані товари
  Д-т рах. 46 "Реалізація продукції (робіт, послуг)"
  К-т рах. 41 "Товари" 4000
  6. Нараховано бюджету ПДВ за реалізовані товари
  Д-т рах. 46 "Реалізація продукції (робіт, послуг '
  К-т рах. 68 "Розрахунки з бюджетом" 880 (4400 х 20: 100)
  7. Зменшено заборгованість бюджету по ПДВ за реалізовані товари на суму податку, що відноситься до отриманого авансу
  Д-т рах, 68 "Розрахунки з бюджетом"
  К-т рах. 64 "Розрахунки за авансами одержаними" 550
  8. Списано суму витрат обігу, що відноситься до реалізованих товарах
  Д-т рах. 46 "Реалізація продукції (робіт, послуг)"
  К-т рах. 44 "Витрати обігу" 250
  9. Списано прибуток від реалізації товарів
  Д-т рах. 46 "Реалізація продукції (робіт, послуг)"
  К-т рах. 80 "Прибутки та збитки" 150 (5280 - 4000 - 880 - 250)
  10. Отримані гроші від покупця в остаточний розрахунок
  Д-т рах. 51 "Розрахунковий рахунок"
  К-т рах, 62 "Розрахунки з покупцями та замовниками" 1980 (5280 - 3300)
  11. Зараховано раніше отриманий аванс
  Д-т рах. 64 "Розрахунки за авансами одержаними"
  К-т рах. 62 "Розрахунки з покупцями та замовниками" 3300
  12. Перераховано до бюджету ПДВ в остаточний розрахунок
  Д-т рах. 68 "Розрахунки з бюджетом"
  К-т рах. 51 "Розрахунковий рахунок" 330 (880 - 550)
  8. Облік операцій за договором міни
  Договір міни лежить в основі товарообмінних операцій. За цим договором кожна з сторін зобов'язується передати у власність іншій стороні свої товари в обмін на її товари. При цьому кожна зі сторін визнається продавцем товару, який вона зобов'язується передати, і покупцем товару, який вона повинна прийняти в обмін.
  Товарообмінні операції виконуються в два етапи:
  1) отримання товарів від контрагента;
  2) відвантаження товарів контрагенту.
  Операції з отримання і відвантаження товарів відображаються в обліку в звичайному порядку, але з деякими особливостями, зумовленими істотою договору міни та ст. 570 ГК РФ, згідно з якою право власності на обмінювані товари переходить до сторін одночасно після виконання зобов'язань передати відповідні товари обома сторонами (якщо інше не передбачено договором).
  9. розрахунків при реалізації товарів у кредит
  Деякі товари тривалого користування (за переліком, що визначається торговими організаціями) можуть продаватися в кредит. Порядок такого продажу викладений у Правилах продажу громадянам товарів тривалого к? рахунку 62 "Розрахунки з покупцями та замовниками", субрахунок "Векселі отримані", і кредитом рахунка 62 "Розрахунки з покупцями та замовниками" на суму попереднього запису.
  ПРИКЛАД 4. Організація А 5 листопада реалізує організації До партії готової продукції за ціною 600 тис. руб. (у тому числі ПДВ - 20%), собівартість якої становить 400 тис. руб. В оплату продукції 15 листопада А отримує від В вексель строком погашення 30 квітня на суму 710 тис. руб. Таким чином, сума доходу за векселем, що припадає на листопад, складе 10 тис. руб. [(710 - 600): 5,5 міс. х 0,5 міс.], а на кожний наступний місяць терміну векселя - 20 тис. руб. [(110 - 10): 5]. Відобразимо зазначені факти господарського життя в бухгалтерському обліку організації А за умови, що моментом реалізації для цілей оподаткування її облікової політики встановлений момент відвантаження продукції покупцям:
  Таблиця 6
  Зміст запису
  Кореспондуючий рахунок (субрахунок)
  Сума, тис. руб.

  Дебет
  кредит

  1
  2
  3
  4
  1. Відображається реалізація
  продукції організації У 5 листопада
  62
  46
  600
  2. Списується реалізована
  продукція
  46
  40
  400

  3. Нараховується бюджету
  46
  68
  100
  ПДВ з обороту по реа-


  "Розрахунки
  (600 • 16,67%)
  лізації продукції


  з бюджетом "


  4. Відображається прибуток
  46
  80
  100
  від реалізації продукції
  (600-400-100)
  5. Відображається отримання
  5.1
  62,
  62
  600
  15 листопада векселі від


  субрахунок
  організації В


  "Векселі
  отриманий-
  ные "


  5.2
  62,
  80,
  10
  Субрахунок
  субрахунок


  "Векселі
  "Доходи


  отриманий-
  за векселями "


  ные "


  5.3
  62,
  83,
  100
  Субрахунок
  субрахунок


  "Векселі
  "Доходи


  отриманий
  за векселями "


  ные "
  6. Щомісяця до момен-
  83,
  80,
  20х5
  та настання терміну за
  Субрахунок
  субрахунок


  гасіння векселя відображаючи-
  "Доходи
  "Доходи


  ється як прибуток звіт
  за векселями "
  за векселями "


  ного місяця відповідними-


  ющая частина доходу за


  векселем, врахованого на


  рахунку 83 "Доходи буду-


  щих періодів "  Велика кількість проблем у бухгалтерів-практиків викликає питання: чи є дата звершення факту отримання векселя в погашення заборгованості за продані товари (продукцію, роботи, послуги) моментом їх (товарів) реалізації для цілей оподаткування у разі, якщо наказом про облікову політику організації-векселедавця моментом реалізації встановлена оплата?
  Якщо векселедавцем, акцептантом або іншим зобов'язаним за векселем особою заборгованість по документу може бути погашена тільки грошовими коштів
       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status