ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значення в діяльності підрпіємства
       

   

  Бухгалтерський облік і аудит
  Мiнiстерство освiти України
  Запорiжська Державна Iнженерна Академiя
  Факультет: економiки та менеджменту
  Кафедра: Облiк та аудит
  Курс: Бухгалтерський облік в промисловості
  Пояснювальна записка
  до курсової роботи на тему:
  «Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значення в діяльності підрпіємства»
  Виконав: студент групи ОтаА-1-98д Кузнецов Олександр Сергiйович
  № 980726
  Прийняв: доцент, к. е. н. Сахарцева І.І
  Запорiжжя, 2001

  Зміст
  Вступ 3
  Глава 1. Вексель як цінний папір 7
  1.1 Порядок оформлення заборгованості векселем 9
  Глава 2. Вексельні операції 11
  1.1 Аваль 11
  1.2 Акцепт 11
  1.3 Доміціляція 11
  1.4 Індоссація 12
  1.5 Інкасо 12
  1.6 Протест 13
  1.7 Пролонгація векселя 14
  Приклади розрахунків векселями 17
  Висновок 23
  Додаток 25 - 87
  Список використаної літератури 88

  Введення
  Вексель виконує функцію, аналогічну функції грошей: виступає в якості засобу платежу. Він дає бізнесменам можливість оплачувати свої закупівлі з відстрочкою, постачальникам дозволяє порівняно легко отримувати кредит у формі обліку векселів, термін платежу за якими ще не настав. Можна сказати, що вексель з розвитком товарно-кредитних відносин перетворюється на універсальний кредитно-розрахунковий інструмент фінансової системи. Він виконує не тільки функції засобу платежу, кредитних грошей, а й сам є об'єктом купівлі-продажу, обліку, застави і т. п. Правильніше було б говорити, що вексель являє собою "сурогат грошей" завдяки досить нескладної практиці передавальних написів, а також солідарної відповідальності, що зв'язує всіх учасників за векселем. Таким чином, вексель, набуваючи еластичність і рухливість, може служити засобом обігу та платежу, практично замінюючи собою гроші.
  Використаний у розрахунках вексель згідно однаковому вексельного закону про простий і переказний векселі (ЕВЗ) 1930 р. (затверджений Женевською конвенцією 1931 р.) визначається як безумовний письмовий наказ, адресований однією особою іншій, підписаний особою, його що видають і що вимагає від особи, на яку він виписаний, сплатити за вимогою або в зазначений момент в майбутньому певну суму зазначеній особі або пред'явнику.
  ? нже): «Як аваліст за (назва юр. особи, за якого надано аваль)», «Вважати авалем», «авальована» і будь-який інший рівнозначним написом яка підписується авалістом. В авалі повинно бути вказано, за кого він виданий, інакше він вважається виданим за векселедавця. Аваль не втрачає своєї сили в разі недійсності зобов'язання, за яке він був наданий.
  Акцепт (тільки для переказних векселів).
  Акцепт - операція, за допомогою якої підтверджується згода платника на оплату векселя. Переказний вексель до настання терміну платежу може бути пред'явлений векселедержателем або навіть просто особою, в якої вексель знаходиться, для акцепту платнику. З моменту акцепту зобов'язаним за векселем особою є акцептант. Акцепт відмічається на переказному векселі. Він виражається словом "акцептований" або іншим рівнозначним словом та підписується платником. Будь-яка підпис платника, зроблений на лицьовій, стороні має силу акцепту. Акцепт повинен бути безумовним, хоча може бути обмежений частиною вексельної суми. Відмова платника повинен бути повинна бути засвідчена встановленим порядком протесту.
  Доміціляція.
  Доміціляція називається призначення платником за векселем третьої особи. (Як правило, банку) Банки можуть за дорученням векселедавця або трасата здійснювати платежі за векселем у встановлений термін. Особа, яка призначається банк платником за векселем, називається доміциліанта. Банк, призначений векселедавцем як платник за векселем, називається доміциліатом. Банк, виступаючи в ролі доміциліатом, не ризикує, тому що він оплачує вексель лише в тому випадку, якщо платник вніс йому раніше вексельну суму або якщо платник має на своєму поточному рахунку кошти, достатні для платежу за векселем, і уповноважує банк списати ці кошти при пред'явленні векселя до платежу.
  Індоссація.
  Всякий вексель може бути переданий шляхом індосаменту. За допомогою індосаменту осущестляется передача всіх прав за векселем: на пред'явлення до акцепту, оплати, на протест векселя. Індосамент можливий відносно будь-якої особи, включаючи платника і векселедавця, причому без обмеження їх права на подальшу передачу векселя.
  Передача векселів оформляється передавальним написом на звороті векселя або на додатковому листі (алонжі), що приєднаються до векселя клейовим способом. Особа, яка передає вексель, називається індосантом, а обличчя його приймає, - індосат. Особою, що має права за векселем, вважається той, хто, володіючи векселем, може обгрунтувати свої права безперервним рядом передавальних написів. Перед останнім індосат всі попередні несуть солідарну відповідальність.
  Індосамент повинен бути простим і нічим не обумовленим, будь-яка умова, що обмежує його вважається ненаписаною. Індосамент, здійснений під умовою або на частину вексельної суми, є недійсним. Індосамент повинен бути датований індосантом. При недатірованіі вважається, що він скоєний до терміну платежу.
  Індосант може зняти з себе будь-яку відповідальність за векселем, помістивши в тексті індосаменту застереження «без обороту на мене». Наявність такого застереження звільняє векселедержателя від обов'язку по оскарженню векселі для отримання права притягати до відповідальності надпісивателя векселя, помістив у тексті індосаменту таке застереження.
  Інкасо.
  Інкасо - прийняття векселя банком від векселедержателя для пред'явлення його в строк боржника та отримання належних платежів. Якщо платіж надійде - вексель повертається боржнику. Якщо ні - вексель повертається векселедержателю, але з опротестуванням неплатежу. Банк несе відповідальність за виниклі наслідки, якщо несплата не було опротестовано. ? ющімі їх випуск (векселі Державного казначейства). У зв'язку з цим, у найближчі роки розвиток вексельного ринку буде визначатися наявністю або штучним створенням товарних потоків, по яких можливе проведення вексельних схем розрахунків.
  Паралельно будуть далі розвиватися грошові відносини на основі векселів, у першу чергу в банківській сфері.
  У найближчі роки варто чекати переваги «спеціальних» векселів, випущених для зменшення взаємозаліку заборгованості підприємств, задіяних в одному виробничому ланцюжку або здатних замкнути вексель на векселедавця за допомогою третіх осіб.
  Низька платіжна дисципліна підприємств, високі макроекономічні та мікроекономічні ризики ведення бізнесу в Україні, а також обмеженість доступу до об'єктивної інформації щодо кредитоспроможності потенційних емітентів векселів не сприяє формуванню системи обігу переказних векселів системи, що дозволяє здійснювати платежі за треті особи.
  Система ціноутворення на векселі, що склалася в останні роки, базувалася на методиках оцінки інших фондових інструментів, зокрема акцій, і на нормативних вимогах, що пред'являються до ведення обліку (дисконтування) векселів, які приймаються банками. Сьогодні на банківському ринку векселів використовуються як дисконтні векселі, так і процентні. За основу прибутковості в більшості випадків використовується рівень доходу за ОВДП коректовані через коливання курсу ОВДП. Такий підхід повинен гарантувати рівень прибутковості, який можна порівняти з альтернативними джерелами доходу в однаковий період. У той же час Національний банк України нормативно закріпив методику обліку (дисконту) векселів, що купуються банками за іменним індосаментом. За основу розрахунку бралася облікова ставка Національного банку України. Метою дисконтування вважається переведення комерційного кредиту в банківський. При такій системі розрахунків банки гарантували собі максимальний захист від фінансових втрат, однак при погашенні векселя вони можуть зіткнутися з проблемами прийняття векселів до оплати. Основою оцінки ринкової вартості боргів, оформлених через векселі, буде залишатися метод дисконтування, заснований на оцінці альтернативних витрат. Увага буде приділятися аналізу фінансового стану векселедавця, його здатності оплачувати векселі на основі оцінки фінансового стану векселедавця будуть формуватися коефіцієнти ризику, виражені через норму прибутковості за такими векселями.
  Фактором, що робить вплив на розвиток ринку боргових зобов'язань України, буде відсутність врегульованого законодавства в області вексельного обігу. У законодавчому полі на сьогодні відсутні механізми регуляції ряду ключових моментів функціонування ринку боргових зобов'язань підприємств оформлених векселями. Повільність українських парламентаріїв в плані законотворчості та тимчасова «законодавча неосвіченість» парламентаріїв нового скликання, не
       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status