ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Облік валютних цінностей та операцій
       

   

  Бухгалтерський облік і аудит
  План:
  1. Основні поняття, загальні принципи обліку валютних цінностей та операцій.
  1.1 Поняття валютних цінностей
  1.2 Поняття та класифікація валютних операцій
  1.3 Завдання обліку валютних цінностей та операцій
  2. Оцінка валютних коштів у поточному обліку
  2.1 Валютний (обмінний) курс
  2.2 Дата перерахунку валютного курсу
  2.3 Розрахунок рубльового еквівалента
  2.4 Курсові різниці
  2.5 Записи з обліку валютних операцій
  3. Особливості обліку касових операцій в іноземній валюті та операцій з валютного обліку
  4. Облік операцій по валютних рахунках організації в банках.
  4.1 Валютні рахунки в банках
  4.2 Синтетичний облік операцій за валютними рахунками
  5. Облік операцій із продажу валютної виручки
  6. Облік операцій з купівлі-продажу іноземної валюти за допомогою уповноважених банків
  Введення
  У господарській практиці організації використовують грошові кошти і здійснюють операції не тільки в російських рублях, але і в різних іноземних валютах. У зв'язку з цим поряд з цінностями та операціями, вираженими в рублях, об'єктом бухгалтерського обліку стають так звані валютні цінності та операції. У курсовій роботі розглядається порядок: відображення на рахунках бухгалтерського обліку майна і зобов'язань, вартість якого виражена в іноземній валюті; обчислення рубльового еквівалента сум в іноземних валютах; регулювання курсових різниць; обліку доходів і витрат, пов'язаних з валютними операціями.
  1. Основні поняття, загальні принципи
  обліку валютних цінностей та операцій.
  1.1 Поняття валютних цінностей.
  У загальному вигляді валютні цінності являють собою майно і зобов'язання організації, виражені в іноземних валютах. Вони охоплюють:
  іноземну валюту, тобто 1) грошові знаки у вигляді банкнот, казначейських білетів, що перебувають в обігу і є законним платіжним засобом у відповідній іноземній державі або групі держав, і 2) кошти на рахунках у грошових одиницях іноземних держав і міжнародних грошових і розрахункових одиницях;
  цінні папери в іноземній валюті - платіжні документи (чеки, векселі, акредитиви та інші), фондові цінності (акції, облігації) і інші боргові зобов'язання, виражені в іноземній валюті.
  За режимам застосування іноземна валюта поділяється на вільно конвертовану, клірингову, замкнену.
  Вільно конвертованності на імпортовані товари, інше майно до імпортера.
  Імпорт послуги
  Дата фактичного споживання послуги
  Погашення заборгованостей в іноземній валюті за сумами, виданими раніше працівникам організації під звіт на здійснення певних витрат.
  Дата затвердження авансового звіту
  Формування статутного капіталу організації і освіти заборгованостей її власників за вкладами у нього
  Дата підписання установчих документів

  Виходячи з цього у прикладі, наведеному в табл. , Дата оприбуткування імпортованого товару повинна бути визначена на основі договору. Якщо постачання здійснюється морем на умовах ФОБ, то товар приймається до обліку імпортером в момент перетинання вантажем борту морського судна. Перерахунок вартості такого товару, вираженої в іноземній валюті, в рублі повинен бути проведений за курсом, що діяв 25 березня. З метою спрощення обліку в деяких країнах допускається вести перерахунок поточних валютних операцій в місцеву валюту по умовному курсом, близьким до реального. Таким курсом визнається, наприклад, середній курс. Він може використовуватися лише за відсутності значних коливанні поточного курсу. Зазвичай середній курс розраховується за нетривалий час (тиждень, місяць). Як умовного курсу може використовуватися також курс останнього дня минув звітного періоду. Використання умовного курсу доцільно лише при великій кількості валютних операцій. Описана практика має місце, зокрема, у Великобританії, США.
  2.3 Розрахунок рубльового еквівалента.
  Порядок розрахунку рубльового еквівалент суми в іноземній валюті залежить від прийнятого способу котирування (встановлення) обмінного курсу. Розрізняють прямі і непрямі котировки.
  При прямій котируванню ціна одиниці або певної кількості одиниць іноземних грошей встановлюється у місцевій валюті. Наприклад, 1 дол. США дорівнює 1000 руб., 10 японських ієн еквівалентні 70 руб., 100 італійських лір - 50 руб. При такій котируванню кількість одиниць іноземної валюти є величиною постійною, а рівнозначне їй кількість рублів змінюється залежно від зміни вартості як іноземної валюти, так і рублів. При цьому методі котирування рубльовий еквівалент розраховується шляхом множення суми в іноземній валюті на ціну одиниці цієї валюти. Наприклад, при курсі 1 дол. США == 1000 руб. сума у 100 грн. США буде відображена як 100 000 руб. (100 -. ЦЮО), при курсі 100 італійських лір = 50 руб. рубльовий еквівалент суми в 3000 лір складе 1500 руб. (3000 • 50: 100).
  При непрямої котируванню вказується, скільки одиниць іноземної валюти припадає на одиницю або певну частину одиниці місцевої валюти. Наприклад, 2 дол. США рівні 1 руб. Для обчислення еквівалента суми у валюті, курс якої котирується непрямим методом, необхідно цю суму розділити на ціну місцевої валюти. Наприклад, при зазначеному вище курсі рубльовий еквівалент суми в 100 дол. США. Складе 50 руб. (100: 2).
  У бюлетенях Центрального банку Російської Федерації курси іноземних валют по відношенню до рубля виражаються прямим котируванням. Непряма котирування традиційно застосовується у світовій практиці для валюти Великобританії: курс встановлюється як ціна одного англійського фунта стерлінгів на, скажімо, доларах США (тоді як для інших валют курс визначається як ціна 1 дол. США в цих валютах).
  На відміну від офіційного курсового бюлетеня комерційні банки публікують два курсу рубля: курс, за яким вони купують іноземну валюту (курс покупця або курс купівлі), і курс, за яким вони продають валюту на внутрішньому валютному ринку (курс продавця чи курс продажу). Різниця між цими курсами становить прибуток цих організацій з валютних операцій. Очевидно, що курс продажу буде завжди вище курсу покупки.
  2.4 Курсові різниці
  Коливання валютного курсу зумовлюють появу сум курсових різниць. Курсова різниця являє собою різницю між рублевої оцінкою валютного майна або зобов'язань за курсом на дату розрахунку або дату складання бухгалтерської звітності за звітний період і рублевої оцінкою їх на дату прийняття до бухгалтерського обліку у звітному періоді або дату складання бухгалтерської звітності за попередній звітний період. Курсові різниці виникають у результаті зміни офіційного курсу в період між датою здійснення господарської операції і датою розрахунку, тобто повного або часткового погашення дебіторської або кредиторської заборгованості, з будь-яких грошових позиціях, що випливають з цієї операції. При сприятливому розвитку курсу виникають позитивні курсові різниці, при несприятливому - негативні (курсові втрати). Ризики курсових втрат можуть бути застраховані укладанням різного роду строкових валютних операцій на міжбанківському ринку або на біржах, а також включенням до контракти та угоди захисних застережень. У табл. 2 наведено характеристику найбільш поширених випадків появ позитивних і негативних курсових різниць.
  Таблиця 2
  Характеристика найбільш поширених випадків
  виникнення курсових різниць.
  Господарська ситуація

  Зміст курсової різниці
  Синтетичний рахунок, на якому виникає курсова різниця

  Надходження грошових коштів в оплату відвантаженої продукції, виконаних робіт, наданих послуг

  Різниця між оцінкою дебіторської заборгованості але курсу на дет »пред'явлення розрахункових документів покупцеві (замовнику) та сумою що надійшли грошових коштів за курсом дня переведення

  Розрахунків з покупцями і замовниками
  Оплата отриманого векселя

  Різниця між оцінкою дебіторської заборгованості, забезпеченої отриманим векселем, за курсом на день виписки векселя і сумою що надійшли грошових коштів за курсом дня переведення

  Розрахунків з покупцями і замовниками
  Оплата виданого векселя

  Різниця між оцінкою кредиторської заборгованості, забезпеченої виданим векселем, за курсом на день виписки векселя і сумою переведених грошових коштів за курсом дня переведення

  Розрахунків з постачальниками і підрядниками

  Оплата придбаних матеріальних цінностей
  Різниця між оцінкою кредиторської заборгованості за курсом на день виникнення її та сумою переведених грошових коштів за курсом дня переведення

  Розрахунків з постачальниками і підрядниками

  Переказ грошових коштів у рахунок доходів, належних від участі в організації

  Різниця між оцінкою заборгованості перед учасником за належних йому доходів від участі в організації за курсом на день виникнення заборгованості і сумою переведених грошових коштів за курсом дня переведення
  Розрахунків з засновниками
   Записи по рахунку прибутків і збитків виробляються в кореспонденції з такими рахунками: Довгострокових фінансових вкладень, короткострокових фінансових вкладень - але операцій погашення облігацій і повернення депозитів; Розрахунків з постачальниками та підрядниками - за операціями оплати придбаних організацією основних засобів, інших матеріальних цінностей, нематеріальних активів, спожитих послуг та оплати виданих векселів; Розрахунків з покупцями та замовниками - за операціями оплати відвантаженої покупцям (замовникам) продукції, виконаних робіт, наданих послуг та оплати отриманих векселів; Розрахунків по майновому і особистому страхуванню - за операціями сплати організацією страхових платежів; Розрахунків з бюджетом - але сплату податків і неподаткових платежів в іноземній валюті; Розрахунків з підзвітними особами-за операціями погашення сум, виданих раніше під звіт; Розрахунків з засновниками - по виплаті доходів, дивідендів від участі в організації; Розрахунків з різними дебіторами та кредиторами - за операціями неторгового характеру; Розрахунків з дочірніми (залежними) товариствами - по розрахунках з дочірніми (залежними) товариствами; внутрішньогосподарських розрахунків - але розрахунками з філіями та представництвами; короткострокових кредитів банків, Довгострокових кредитів банків, короткострокових позик, Довгострокових позик - • але операцій погашення кредитів і позик , отриманих організацією від банків, інших кредитних установ та інших організацій.
  Як приклад наведемо запису за розрахунками з підзвітними особами (див. рис.1).
  Альтернативної описаної вище може бути схема, за якою протягом року утворюються суми курсових різниць враховуються на рахунку Доходів майбутніх періодів на спеціально що відкривається для цього субрахунку. Записи по рахунку Доходів майбутніх періодів виробляють у кореспонденції з тими ж рахунками, що й за рахунок прибутків і збитків. Що виявилась але закінчення звітного року сальдований результат по рахунку Доходів майбутніх періодів списується на рахунок прибутків і збитків. Таким чином, з точки зору формування кінцевого фінансового результату діяльності організації описаний порядок ніяк не впливає на нього у порівнянні з безпосереднім віднесенням курсових різниць на рахунок прибутків і збитків.

  Курсові різниці підлягають зарахуванню в прибуток або збиток організації (крім операції з формування статутного капіталу). При цьому курсові різниці можуть зараховуватися в прибуток або збиток організації або в міру їх прийняття до бухгалтерського обліку, або одноразово у кінці звітного року (у вигляді сальдо).
  У першому випадку курсові різниці списують на рахунок 80 "Прибутки та збитки". Позитивні курсові різниці відображають за кредитом рахунку 80 і дебетом рахунків обліку грошових коштів і розрахунків. Негативні курсові різниці списують з кредиту рахунків обліку грошових коштів і розрахунків в дебет рахунку 80. На оподатковуваний прибуток курсові різниці не впливають.
  У другому випадку позитивні і негативні курсові різниці списують протягом року на рахунок 83 "Доходи майбутніх періодів", субрахунок 4 "Курсові різниці". Наприкінці звітного року дебетовий і кредитовий обороти по даному рахунку зіставляють і отримане сальдо списують з рахунку 83 на рахунок 80 (крім сум, що не підлягають списанню у відповідності із законодавчими та іншими нормативними актами).
  Курсові різниці, пов'язані з формуванням статутного капіталу організації, підлягають віднесенню на її додатковий капітал.
  Позитивні курсові різниці відносять на збільшення рахунків з обліку грошових коштів і розрахунків з кредиту рахунка 87 "Додатковий капітал", а негативні відображають за дебетом рахунка 87 і кредиту рахунків обліку грошових коштів і розрахунків.
  Курсові різниці відображають у бухгалтерському обліку і звітності в тому звітному періоді, до якого належить дата розрахунку або за який складена бухгалтерська звітність.
  Інформація про спосіб віднесення курсових різниць на рахунок 80 "Прибутки та збитки" і про курс Центрального банку РФ іноземних валют по відношенню до рубля на дату складання бухгалтерської звітності підлягає розкриттю в складі інформації про облікову політику організації.
  2.5 Записи з обліку валютних операцій.
  Бухгалтерський облік валютних операцій і валютних цінностей ведеться в тій же системі рахунків, що й облік операцій і цінностей в рублях. Записи по рахунках розрахунків виробляються на рахунках розрахунків з постачальниками і підрядниками, Розрахунків за авансами виданими, Розрахунків з покупцями і замовниками, Розрахунків за авансами одержаними, Розрахунків за майновим і особистим страхуванням, розрахунків з бюджетом, розрахунків з підзвітними особами, Розрахунків із засновниками, Розрахунків з різними дебіторами та кредиторами і д.р. Інформація про валютні цінності та зобов'язання накопичується на рахунках Довгострокових фінансових вкладень, Валютного рахунку, Перекладів в дорозі, короткострокових фінансових вкладень, короткострокові кредити банків, Довгострокових кредитів банків, короткострокових позик, Довгострокових позик і д.р. При цьому розрахунки та майно в іноземній валюті доцільно враховувати відокремлено на спеціально відкриваються субрахунках до наведених синтетичними рахунками. Крім звичайних складових облікові записи повинні включати також валютний курс, використаний для розрахунку рубльового еквівалента за операції, що відображається даними записами.
  В організаціях рублі - обов'язкова, але не єдина грошова одиниця, що використовується в обліку. Паралельно із записами в рублях кошти на валютних рахунках та операції в іноземних валютах повинні відображатися також у валюті розрахунків і платежів з її номіналом. Для цього на практиці застосовуються різні технічні способи організації облікових записів: другі комплекти облікових регістрів, запис даних дробом при лінійно-позиційному будові регістрів; включення до форми документів додаткових показників і т.д.
  Продовжимо приклад, наведений на рис. 1. За звітний період організацією видані під звіт на витрати на відрядження різні грошові кошти в сумі 100 дол. США, що в перерахуванні в рублі за поточним курсом складає 100 тис. Руб. В обліку ця операція знайде відображення на рахунках розрахунків з підзвітними особами в російській валюті у сумі 100 ти. Руб.; Паралельно за працівниками, направленими в службові відрядження за кордон, буде числиться заборгованість в іноземній валюті на суму 100 дол. США.
  Іноді виникає питання про можливість суцільного паралельного ведення бухгалтерського обліку в рублях і в іноземній валюті (особливо в організаціях з іноземною участю). Суцільна оцінка фактів господарської діяльності у двох валютах при ручному веденні обліку недоцільна, тому що викликає суттєве збільшення роботи і ймовірність помилок. За наявності відповідної технічної бази (комп'ютерної техніки та програмних засобів) рішення цього завдання є реальним і до деякої міри виправданим.
  3. Особливості обліку касових операцій в іноземній валюті
  і операцій по валютному рахунку.
  Для обліку операцій в іноземній валюті в організаціях створюється спеціальна каса. З касиром по валюті укладають договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність. Касам встановлюють ліміти в іноземній валюті. Вони повинні бути забезпечені всіма інструкціями, контрольними та довідковими матеріалами (довідниками по іноземній валюті, зразками дорожніх чеків і єврочеків та ін).
  Касири зобов'язані суворо дотримуватися правил здійснення операцій по прийому і видачі валюти з каси.
  При прийомі від клієнта платіжних документів в іноземній валюті касир повинен перевірити їх справжність і платоспроможність за наявними контрольним матеріалами, а також повноту і дійсність вказівки реквізитів документів. За відсутності у касира відповідних зразків чеків і контрольних матеріалів такі чеки до оплати не приймаються.
  У касу приймається готівкова іноземна валюта, що не викликає сумнівів в її автентичності та платоспроможності. Пошкоджені грошові знаки, старі, що викликають сумнів у платоспроможності касиром не приймається.
  Фальшиві грошові знаки, а також викликають сумнів у їх достовірності клієнтові не повертаються. Їх записують в окремий реєстр і повертають до банку з позначкою "Фальшива" або "Зухвала сумнів". Клієнту видається квитанція про те, що прийнята валюта є фальшивим або викликає сумнів, із зазначенням у квитанції найменування валюти і її гідності.
  Оплату товарів і послуг дозволяється приймати в декількох видах іноземних валют. Перерахунок інших видів іноземних валют у долари здійснюється за ринковим курсом, про який касу інформує банк. Таблиця перерахунку повинна бути доступною для відвідувачів.
  При розрахунках за валюту здача видається зазвичай у валюті платежу. За згодою покупців здача може бути видана в іншій вільно конвертованій валюті. Видача здачі в рублях забороняється.
  Для відокремленого обліку наявності і руху готівковій іноземній валюті до рахунку 50 "Каса" відкривають відповідні субрахунки.
  Особливості обліку операції з валютного рахунку
  Організації (юридичні особи) мають право відкрити валютний рахунок на території РФ у будь-якому банку, уповноваженому Центральним банком РФ на проведення операцій з іноземними валютами. Зазвичай банки відкривають рахунки по окремих видах іноземних валют. Можна відкривати рахунки відразу в декількох валютах, що дозволяє уникнути конверсії валюти з однієї в іншу, яка здійснюється за плату за діючим курсом міжнародного валютного ринку на день здійснення операції. Виникають при цьому, курсові різниці відносяться на рахунок організації.
  Для відкриття валютного рахунку організація зобов'язана надати в уповноважений банк такі документи:
  1) довідку про взяття на облік в податковому органі;
  2) заяву, що містить повне і точне найменування підприємства, його юридичну адресу, номери телефонів, телекса, телефаксу, скріплене двома підписами і печаткою. У заяві міститься зобов'язання клієнта дотримуватися банківські правила ведення валютного рахунку. На звороті заяви працівник банку фіксує номер присвоюється клієнту рахунку, відображає дозвільні візи;
  3) копії установчих документів (статут, установчий договір) завірені в нотаріальній конторі або реєструючим органом;
  4) копії документів про реєстрацію, засвідчені також нотаріальною конторою або реєструючим органом;
  5) картка встановленої форми зі зразками підписів і відбитка печатки, засвідчену нотаріально;
  6) довідку про реєстрацію в Пенсійному фонді РФ.
  Спільні організації та іноземні фірми, крім того, зобов'язані надати в банк свідоцтво про внесення їх до реєстру підприємств з іноземними інвестиціями.
  Після перевірки поданих документів юристом і головним бухгалтером банк оформляє розпорядження на відкриття рахунку, копія якого (завірена банком) дає можливість організації здійснювати операції з валютного рахунку.
  На підставі перевірених документів банк укладає з клієнтом договір про розрахунково-касове обслуговування, в якому обумовлюються тарифи комісійної винагороди за надані банком послуги, строки прийняття банком претензій зі списання або зарахування коштів на валютний рахунок і ін
  Після укладення договору банк відкриває клієнтові відразу два рахунки: транзитний валютний рахунок і поточний валютний рахунок.
  Ці рахунки ведуться паралельно. Валютну виручку, що надходить за експорт товару, зараховують спочатку на транзитний валютний рахунок. Після обов'язкового продажу у валютний резерв і на внутрішньому валютному ринку залишок валюти зараховують на поточний валютний рахунок організації.
  На валютний рахунок організації можуть бути зараховані в ин. валюті наступні суми:
  переведені з-за кордону через уповноважений банк в оплату експортних товарів і залишилися після обов'язкового продажу у валютний резерв і на внутрішньому вал-му ринку;
  перераховані з валютних рахунків інших власників в оплату куплених товарів;
  куплені власником рахунку на валютний біржі і на валютному аукціоні;
  інші надходження з дозволу уповноваженого банку, Центрального банку РФ або Мінфіну РФ.
  Суми, які значаться на валютних рахунках, за розпорядженням власників можуть бути переведені за кордон за експортно-імпортними операціями, перераховані на рахунки зовнішньоекономічних організацій для подальшого переказу за кордон в оплату за імпортні товари і на валютні рахунки інших організацій в оплату товарів, використані
  на оплату заборгованості за кредитами в іноземній валюті, витрат на відрядження, банківської комісії і поштово-телеграфних витрат, для продажу на валютній біржі і на валютних аукціонах і на інші цілі з дозволу уповноваженого банку, Центрального банку РФ або Мінфіну РФ.
  Банк нараховує і виплачує про
       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status