ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Аналіз результатів фінансово-господарської діяльності організації та її фінансового стану
       

   

  Бухгалтерський облік і аудит
  ЗМІСТ

  Вступ ................................................. ...............................................< br/>
  Аналіз результатів господарської діяльності ............................< br />
  Аналіз результатів фінансової діяльності .................................< br />
  Аналіз фінансового стану ............................................... ............< br />
  Характеристика комп'ютерної технології аналізу
  господарсько-фінансової діяльності організації
  та її фінансового стану .............................................. ..................< br />
  Апробація методики аналізу результатів господарсько-
  фінансової діяльності та фінансового стану
  організації торгівлі ................................................ ..........................< br />
  Апробація методики аналізу результатів господарсько-
  фінансової діяльності та фінансового стану
  організації виробничої сфери ...............................................

  Бібліографічний список ................................................ .................< br />
  Програми ................................................. ..........................................< br />        
  В В Е Д Е Н Н Я

       Для ознайомлення з діяльністю будь-якої організації необхідно вивчити якомога більше число її сторін, сформувати на цій основі об'єктивну думку про позитивні і негативні моменти в роботі колективу, виявити вузькі місця і можливості їх усунення. При цьому необхідно використовувати ряд ключових показників, які відображають результати господарської діяльності аналізованої організації, які безпосередньо впливають на фінансові результати роботи та її фінансовий стан.
       Метою цього посібника є надання методичної допомоги студентам, які навчаються за фахом 060500 «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит», при виконанні курсових робіт з дисципліни «Економічний аналіз» і дипломних робіт, зокрема, при написанні розділу «Характеристика результатів господарсько-фінансової діяльності організації ». Для реалізації зазначеної мети в роботі передбачається вирішення наступних завдань:
  * Відбір і систематизація переліку приватних показників, які відображають найбільш істотні характеристики господарсько-фінансової діяльності організацій, що здійснюють різні види діяльності;
  * Характеристика інформаційної бази аналізу;
  * Обгрунтування процедури відомості приватних параметрів господарської діяльності в комплексний показник;
  * Рекомендації з обгрунтування об'єктивної оцінки, виявлені в ході аналізу результатів діяльності.
       Розглянута в посібнику методика апробована на матеріалах організацій, що здійснюють торговельну і виробничу види діяльності, з застосуванням умовних даних.
       Крім студентів даний посібник може бути рекомендовано для вивчення викладачами кафедр економічного профілю, а також практичними працівниками.

  1. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ
  ДІЯЛЬНОСТІ

       Характеристика діяльності аналізованої організації дається на основі її Статуту. При цьому описуються: повна назва організації, дата її реєстрації, адреса, організаційно-правова форма власності, перелік входять до складу структурних підрозділів, види діяльності. Слід виписувати із Статуту не всі види діяльності, якими організація може займатися, а тільки ті, якими її працівники займалися в аналізований період і результати яких знайшли відображення в бухгалтерській і статистичній звітності.
       Далі аналізуються результати господарської діяльності організації за звітний період у порівнянні з даними за аналогічний період минулого року. Якщо в організації займаються плануванням, то фактичні дані звітного періоду зіставляються з показниками плану.
       Основним результативним показником господарської діяльності організацій торгівлі та громадського харчування є виручка від продажу товарів (ВР). На підприємствах виробничого профілю результат господарської діяльності оцінюється за допомогою обсягу товарної продукції.
       В ході загального аналізу результатів господарської діяльності будь-якої організації вивчаються насамперед ступінь виконання плану з виручки від продажу або темп її зростання, а також абсолютне відхилення від прийнятої бази порівняння. Як джерело інформації про обсяг виручки від продажу товарів (без ПДВ) слід використовувати дані рядка 010 форми № 2 бухгалтерської звітності «Звіт про прибутки і збитки». Вони наводяться в зазначеному звіті за звітний і попередній періоди. Для розшифровки складу виручки від продажу залучаються відповідні форми статистичної звітності, зокрема, форми П-1 «Відомості про виробництво і відвантаження товарів і послуг».
       Даючи оцінку виконання плану і динаміки основного оціночного показника господарської діяльності, слід звернути увагу на екстенсивну (кількісну) і інтенсивну (якісну) сторони використання ресурсів, задіяних при цьому. Позитивно оцінюється приріст виручки в тому випадку, якщо основна його частка досягнута за рахунок більш ефективного використання ресурсів, що в кінцевому підсумку веде до відносної економії витрат і зростання прибутку.
       Основними видами ресурсів, що використовуються під час здійснення господарської діяльності, є матеріальні, товарні, трудові, торгові площі, основні засоби. Кожен із зазначених вище видів ресурсів характеризується системою окремих показників, що відображають екстенсивне і інтенсивне напрями їх використання.
       Так, кількісна сторона використання товарних ресурсів, які становлять значну частку оборотних коштів підприємств торгівлі, характеризується таким показником, як «Середня вартість товарних запасів». Її величина розраховується за формулою середньої хронологічної:
  ,
  де, - середня вартість товарних запасів;
  Зi - вартість товарних запасів на перше число i-го кварталу (місяця). Ці дані беруться з гол
       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status