ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Господарська операція та її аспекти
       

   

  Бухгалтерський облік і аудит
  Кожна наука має свій предмет вивчення. Предмет, в свою чергу складається з різних об'єктів. До об'єктів предмета БО насамперед належать господарські засоби підприємств, розрізняються по їх складу і джерел освіти. Господарські засоби перебувають у постійному русі, що характеризує наявність безлічі господарських операцій. Господарські операції можна поділити на господарські процеси: постачання, виробництво та реалізація.
  Процес постачання є першою фазою кругообігу господарських засобів, в ході якого підприємство забезпечує себе всім необхідним для подальшої роботи. При цьому виникають розрахунки з постачальниками, транспортними організаціями, постачальними.
  Процес виробництва - це процес створення матеріальних благ у ході якого робітники за допомогою засобів праці впливають на предмети праці, при цьому створюється і нова продукція та її вартість.
  Процес реалізації - це процес, в ході якого виготовлений у процесі виробництва продукт переходить у сферу обігу. Засоби знову приймають грошову форму. Важливість цього процесу в тому, що його затримка призведе до уповільнення кругообігу оборотних коштів.
  Господарські процеси є об'єктами вивчення бухгалтерського обліку, який повинен врахувати всі господарські операції в їх взаємозв'язку і в грошовій оцінці.
  36. Кореспонденція рахунків. Механізм подвійного відображення операцій на рахунках, його обгрунтування.
  У процесі здійснення своєї виробничої та фінансової діяльності кожне підприємство щодня робить безліч господарських операцій, що змінюють залишки господарських засобів та їх джерел, що змінюють актив і пасив бухгалтерського балансу. Однак з бухгалтерського балансу, що складається на певну дату, не можна повсякденно спостерігати за змінами у складі та розміщенні кожного виду засобів та їх джерел. Таке спостереження, яке є одним з основних завдань бухгалтерського обліку і досягається за допомогою системи рахунків.
  Рахунки призначені для хронологічної реєстрації операцій щодо кожного виду господарських засобів, їх джерел і по групі однорідних господарських операцій. Рахунки бухгалтерського обліку є способом групування та поточного відображення у грошовій оцінці господарських операцій, в результаті яких змінюється склад коштів (актив балансу) та їх джерел (пасив балансу).
  Рахунки бухгалтерського обліку поділяються на активні і пасивні. На активних рахунках відображаються господарські операції, у результаті яких відбуваються зміни у складі коштів підприємства.
  На пасивних рахунках обліковуються господарські операції, в результаті яких змінюються джерела коштів.
  Кожен рахунок бухгалтерського обліку поділяється на дві частини, ліву - дебет і праву - кредит.
  Господарські операції змінюють залишки одночасно на двох рахунках бухгалтерського обліку: на дебеті одного і кредиті іншого.
  Взаємозв'язок рахунків бухгалтерського обліку називається кореспонденцією рахунків, а рахунки - кореспондуючими.
  Кореспонденція рахунків обумовлена застосуванням способу подвійного запису господарських операцій, коли кожна операція отримує одночасне відображення за дебетом одного рахунку і по кредиту іншого обов'язково в однаковій сумі.
  Двоїсте відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку є об'єктивною необхідністю, обумовленою переходом господарських засобів та їх джерел з одного стану в інший, а також зміною форм вартості в процесі кругообігу господарських засобів.
  Подвійний запис господарських операцій на рахунках має велике значення для контролю так як при цьому операція в однаковій сумі відображається за дебетом одного і за кредитом іншого бухгалтерського рахунку. У результаті має бути рівність підсумків записів по дебету рахунків підсумками записів по кредиту рахунків. Порушення цієї рівності показує на наявність помилок в записах, які повинні бути знайдені і виправлені.
  Подвійний запис дозволяє контролювати господарські операції і по суті, так як вона показує взаємозв'язок між рахунками, а також забезпечує взаємний контроль за діяльністю організацій та осіб, що здають і приймають матеріальні цінності або роботу.
  На кожному з рахунків бухгалтерського обліку господарські операції відображаються в послідовності їхнього здійснення, тобто в хронологічному порядку.
  Так як бухгалтерський баланс за звітний період складається на підставі підрахованих за цей же період сум оборотів і залишків по рахунках, то природно, що зміни залишків господарських засобів та їх джерел, зафіксовані в рахунках бухгалтерського обліку, тягнуть за собою такі ж зміни у відповідних статтях і показники активу і пасиву балансу і у формах бухгалтерської звітності.
  63. Принципи побудови таблично - орієнтованих форм обліку.
  Таблиці, що використовуються для облікової реєстрації, накопичення, групування та систематизації однорідних показників вихідної інформації, називають таблично - орієнтованими формами обліку. Вони використовуються також з метою управління, контролю за виконанням плану, аналізу діяльності підприємства та складання звітності.
  Орієнтовані форми обліку розрізняють за характером облікових записів, що містяться обсягом відомостей, зовнішнім виглядом і будовою.
  За характером облікових записів вони можуть бути хронологічними, в яких запису операцій роблять у хронологічному порядку, систематичними, де групують однорідні за економічним змістом операції та комбінованими, в яких систематичну і хронологічну запису об'єднують в одному обліковому регістрі-журналі-ордері, де вони доповнюють один одного.
  За обсягом що містяться відомостей поділяються на синтетичні та аналітичні.
  За зовнішнім виглядом поділяються на: книги, вільні листи, картки, машинограм.
  Завдання 1.
  1.Остаткі на синтетичних рахунках на початок облікового періоду (рублів).

  N
  Найменування рахунків
  Сума
  1
  Розрахунковий рахунок
  85100
  2
  Розрахунок з постачальниками та підрядниками (кредитове сальдо)
  990
  3
  Матеріали
  40970

  2.Остаткі на аналітичних рахунках до рахунку Матеріали.

  N
  Найменування рахунків
  Оптова ціна, руб.
  Сума
  1
  Матеріали «А» 600 шт.
  30
  18000
  2
  Матеріали «Б» 450 шт.
  25
  11250
  3
  Матеріали «В» 200 шт.
  40
  8000
  4
  ТЗР, руб.
  х
  3720

  3.Хозяйственние операції за обліковий період.

  N
  Найменування операцій
  Кор. Рахунки
  Сума


  Дт
  Кт

  1
  2
  3
  4
  5
  1
  Прийняті до оплати рахунки постачальників за надійшли матеріали (кількість за ціною за одиницю):
  «А» 650 шт., 30 руб.
  «Б» 200 шт., 25 руб.
  "В» 300 шт., 40 руб.
  Разом:

  10/1
  10/2
  10/3

  60
  60
  60


  19500
  5000
  12000
  36500
  2
  Нараховано підрядної організації за навантаження придбаних матеріалів.
  10/4
  60
  910
  3
  Нараховано автотранспортному підприємству за доставку матеріалів.
  10/4
  60
  2745
  4
  Перераховано з розрахункового рахунку в погашення заборгованості постачальникам і підрядникам.
  60
  51
  40155
  5
  Відпущені в основне виробництво матеріали (кількість за ціною за одиницю):
  «А» - 30 руб., 810 шт.
  «Б» - 25 руб., 300 шт.
  «В» - 40 руб., 240 шт.
  Разом:

  20
  20
  20

  10/1
  10/2
  10/3

  24300
  7500
  9600
  41400
  6
  Витрачені на допоміжні виробництва матеріали (кількість за ціною за одиницю):
  «А» - 30 руб., 150 шт.
  «Б» - 25 руб., 120 шт.
  «В» - 40 руб., 70 шт.
  Разом:

  23
  23
  23

  10/1
  10/2
  10/3

  4500
  3000
  2800
  10300
  7
  Віднесено відповідна сума ТЗР на:
  а) основне виробництво
  б) допоміжне виробництво
  Разом:

  20
  23

  10/4
  10/4

  4140
  1030
  5170

  Рішення.
  1. Скласти розрахунок розподілу ТЗР.
  а)% ТЗР = S ТЗР нп +? ТЗР п/S ТМЦ УНП +? ТМЦ уп, де
  S ТЗР нп - залишок транспортно - заготівельних витрат на початок періоду;
  ? ТЗР п - сума транспортно - заготівельних витрат за матеріалами що надійшли за період;
  S ТМЦ УНП - залишок матеріалів на початок періоду за обліковими цінами;
  ? ТМЦ уп - вартість надійшли за період матеріалів за обліковими цінами.
  % ТЗР = 3720 + 3655/37250 + 36500 * 100% = 10%.
  б) Дізнаємося яка сума ТЗР віднесена на основне і допоміжне виробництво.
  1. Основне виробництво: 41400 * 10% = 4140;
  2. Допоміжне виробництво: 10300 * 10% = 1030.
  2.Открить синтетичні та аналітичні рахунки і записати в них залишки на початок облікового періоду.
  Рах. 51 «Розрахунковий рахунок».

  Дебет
  Кредит
  N операції
  сума
  N операції
  сума
  Сальдо початкове
  Обороти
  Сальдо кінцеве
  85100
  -
  44945
  4
  Обороти
  40155
  40155

  Рах. 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками».
  Дт Кт

  4. 40155
  Оборот: 40155
  Сальдо початкове 9900
  1. 36500
  2. 910
  3. 2745
  Оборот: 40155
  Сальдо кінцеве 9900

  Рахунок 10 «Матеріали»
  Дт Кт
  Сальдо початкове 40970
  1. 36500
  2. 910
  3. 2745
  Обороти: 40155
  Сальдо кінцеве 24255

  5. 41400
  6. 10300
  7. 5170
  Обороти: 56870

  Рахунок 10/1 «Матеріали« А ».
  Дебет Кредит
  N
  кол-во
  ціна
  сума
  N
  кол-во
  ціна
  сума
  Сальдо початкове
  1
  Оборот
  Сальдо кінцеве

  600
  650
  650
  290

  30
  30
  30
  30

  18000
  19500
  19500
  8700

  5
  6
  Оборот


  810
  150
  960

  30
  30
  30

  24300
  4500
  28800

  Рахунок 10/2 «Матеріали« Б ».
  Дебет Кредит
  N
  кол-во
  ціна
  сума
  N
  кол-во
  ціна
  Сума
  Сальдо початкове
  1
  Оборот
  Сальдо кінцеве

  450
  200
  200
  230

  25
  25
  25
  25

  11250
  5000
  5000
  5750

  5
  6
  Оборот


  300
  120
  420

  25
  25
  25

  тість всієї продукції: Початковий залишок рахунок 20 + Обороти Дт 20 «-» залишок незавершеного виробництва на кінець періоду.
  Продукція «А» і «Б» так само.

  Назва продукції
  Вихід продук-
  ції
  План с/с, руб.

  Фактична с/с, руб.
  Калькуляційна різниця, руб.


  Ед.продукціі
  Всією про
  дукції.
  Ед.прод
  укціі
  Всією про
  дукції
  Од. про
  дукції
  Всією прод-ії
  Продукція «А»
  1400
  50
  70000
  58
  80644
  8
  10644
  Продукції «Б»
  1150
  65
  74750
  71
  81830
  6
  7080
  Разом:
  х
  х
  144750
  х
  162474
  х
  17724

  Фактична собівартість всієї продукції:
  5910 +160164-3600 = 162474
  Фактична собівартість продукції «А»:
  2910 +79504-1770 = 80644
  Фактична собівартість продукції «Б»:
  3000 +80660-1830 = 81830
  Результат:
  Фактична собівартість? Плановою собівартості = Перевитрата = 17727 руб.
  4. Відкрити синтетичні та аналітичні рахунки
  Дт Рахунок 02 Кт Дт Рахунок 10 Кт

  Оборот: -
  1.15568
  Оборот: 15568


  Нач.с-до: 52500
  Оборот: -
  З-до.кон.: 3316

  2. 45044
  3. 4140
  Оборот: 49184

  Дт Рахунок

  25 Кт


  Дт Рахунок

  26 Кт
  1.1556
  2.2256
  4.5560
  5.3392
  9.1390
  Оборот: 14154

  12.14154
  Оборот: 14154

  1. 1038
  2. 1388
  4. 3770
  5. 2300
  9. 940
  Оборот: 9436
  13. 9436
  Оборот: 9436

  Дт Рахунок

  70 Кт


  Дт Рахунок

  69 Кт
  6.6500
  8.46310
  Оборот: 52810

  4.54150
  Оборот: 54150
  З-до кін.: 1340

  11. 33032
  Оборот: 33032
  5. 33032
  Оборот: 33032

  Дт Рахунок

  68 Кт


  Дт Рахунок

  50 Кт
  11. 6500
  Оборот: 6500
  6. 6500
  Оборот: 6500

  7. 47650
  Оборот: 47650
  З-до.кон.: 1340
  8.46310
  Оборот: 46310


  Дт Рахунок
  51 Кт

  Дт Рахунок
  60 Кт
  Нач.с-до.: 260500
  Оборот: -
  З-до.кон.: 165088

  7. 47650
  11. 47762
  Оборот: 95412


  11. 8230
  Оборот: 8230
  9. 8230
  Оборот: 8230

  Рахунок 20 "Основне виробництво"
  Дебет Кредит
  N операції
  Сума
  N операції
  Сума
  Початкове сальдо
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  9.
  12.
  13.
  Оборот:
  Кінцеве сальдо:
  5910
  12974
  41400
  4140
  44820
  27340
  5900
  14154
  9436
  160164
  3600

  10.
  14.
  Оборот:

  144750
  17724
  162474

  Рахунок 20 "Виробництво продукції" А "
  аналітичний
  Дебет Кредит
  N операції
  Сума
  N операції
  Сума
  Початкове сальдо
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  9.
  12.
  13.
  Оборот:
  Кінцеве сальдо
  2910
  6440
  20546
  2055
  22250
  13572
  2930
  7027
  4684
  79504
  1770

  10.
  14.
  Оборот

  70000
  10644
  80644

  Рахунок 20 "Виробництво продукції" Б "
  аналітичний
  Дебет Кредит
  N операції
  Сума
  N операції
  Сума
  Початкове сальдо
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  9.
  12.
  13.
  Оборот:
  Кінцеве сальдо
  3000
  6534
  20854
  2085
  22570
  13768
  2970
  7127
  4752
  80660
  1830

  10.
  14.
  Оборот:

  74750
  7080
  81830

  Оборотна відомість по аналітичних рахунках сумового обліку.

  Найменування
  Початковий залишок
  Оборот
  Кінцевий залишок

  Дебет
  Кредит
  Дебет
  Кредит
  Дебет
  Кредит
  Пр-во продукції "А"
  2910
  -
  79504
  80644
  1770
  -
  Пр-во продукції "Б"
  3000
  -
  80660
  81830
  1830
  -
  Разом:
  5910
  -
  160164
  162474
  3600
  -

  Рахунок 40 "Готова продукція".
  Дебет Кредит
  N операції
  Сума
  N операції
  Сума
  10.
  14.
  Оборот:
  Кінцеве сальдо:
  144750
  17724
  162474
  162474

  Оборот:

  -

  Рахунок 40 "Готова продукція" А "
  аналітичний
  Дебет Кредит
  N операції
  Сума
  N операції
  Сума
  10.
  14.
  Оборот:
  Кінцеве сальдо:
  70000
  10644
  80644
  80644

  Оборот:  Рахунок 40 "Готова продукція" Б "
  Дебет Кредит
  N операції
  Сума
  N операції
  Сума
  10.
  14.
  Оборот:
  Кінцеве сальдо:
  74750
  7080
  81830
  81830

  Оборот:

  -

  Оборотна відомість по аналітичних рахунках сумового обліку.
  "Готова продукція".

  Найменування
  Вихід продукції
  Фак.с/с
  Єдін.
  Початковий залишок
  Оборот
  Кінцевий залишок  Дт
  Кт
  Дт
  Кт
  Дт
  Кт
  Гот.прод. "А"
  1400
  58
  -
  -
  80644
  -
  80644
  -
  Гот.прод. "Б"
  1150
  71
  -
  -
  81830
  -
  81830
  -
  Разом:
  2550
  х
  -
  -
  162474
  -
  162474
  -

  Завдання 3.
  Відображення в обліку процесу реалізації.

  Умова.
  1. Залишки на аналітичних рахунках синтетичного рахунка "Готова продукція" на початок облікового періоду, руб. (завдання 2, операція 14).

  N п/п
  Найменування рахунків
  Фактична с/з одиниці продукції (грн.)
  Сума
  1.
  Продукція "А" за фактичною собівартістю, 28800 шт.

  58

  1670400
  2.
  Продукція "Б" за фактичною собівартістю, 14500 шт.

  71

  1029500

  Разом:
  х
  2699900

  2. Господарські операції за 1998р.

  N
  Найменування операцій
  Кор. Рахунки
  Сума


  Дт
  Кт

  1
  2
  3
  4
  5
  1
  Відвантажена зі складу готова продукція іногороднім покупцям (кількість штук за фактичною собівартістю)
  Продукція «А», 26800шт. - 58 руб.
  Продукція «Б», 13200 шт. - 71 руб.
  Разом:

  46
  46

  40
  40

  1554400
  937200
  2491600
  2
  Надійшла на розрахунковий рахунок виручка за реалізовану продукцію за цінами
  «А» - 80 руб. - 26800 шт.
  «Б» - 100 руб. - 13200 шт.
  Разом:

  51
  51

  46
  46


  2144000
  1320000
  3464000
  3
  Нараховано транспортної організації за навантаження реалізованої продукції

  43

  76

  4510
  4
  Нараховано транспортної організації за перевезення реалізованої продукції.

  43

  76

  40730
  5
  Списуються на рахунок «Реалізації продукції (робіт і послуг)» позавиробничі витрати по збуту готової продукції пропорційно її фактичної собівартості:
  «А»
  «Б»
  Разом:

  46
  46

  43
  43

  28223
  17017
  45240
  6
  Перераховано з розрахункового рахунку транспортної організації в погашення заборгованості.

  76

  51

  45240
  7
  Виявлено і списаний фінансовий результат від реалізованої готової продукції:
  «А»
  «Б»
  Разом:

  46
  46

  80
  80


  561377
  365783
  927160

  Рішення:
  1. Знайдемо суми позавиробничі витрат по збуту готової продукції та її розподіл пропорційно фактичній собівартості.

  Назва продукції
  Фактична собівартість
  Позавиробничі витрати
  Продукція "А"
  1554400
  28223
  Продукція "Б"
  937200
  17017
  Разом:
  2491600
  45240

  Коефіцієнт розподілу = 45240/2491600? 0,018
  2. Виявимо фінансовий результат від реалізації.

  N
  Найменування реалізованої продукції
  Повна собівартість реалізованої продукції, грн.
  Виручка від реалізованої продукції, грн.
  Фінансовий результат
  прибуток
  збиток
  1
  "А"
  1582623
  2144000
  561377
  -
  2
  "Б"
  954217
  1320000
  365783
  -

  Разом:
  2536840
  3464000
  927160
  -

  3. Відкриємо синтетичний рахунок "Готова продукція" і аналітичні рахунки до нього. Складемо оборотну відомість.
  Рахунок 40
  Дебет Кредит
  N операції
  Сума
  N операції
  Сума
  Сальдо початкове
  Оборот
  Сальдо кінцеве
  2699900
  -
  208300

  1.
  Оборот

  2491600
  2491600

  Рахунок 40/1 "Продукція" А "
  Дебет Кредит
  N
  Кількість
  Факт.с/с
  сума
  N
  Кількість
  Факт.с/с
  сума
  Сальдо началльное
  Оборот
  Сальдо кінцеве

  28800
  -
  2000

  58
  -
  58

  1670400
  -
  116000

  1.
  Оборот

  26800
  26800

  58
  58

  1554400
  1554400

  Рахунок 40 "Продукція" Б "
  Дебет Кредит
  N
  Кількість
  Факт.с/с
  сума
  N
  Кількість
  Факт.с/с
  сума
  Сальдо началльное
  Оборот
  Сальдо кінцеве

  14500
  -
  1300

  71
  -
  71

  1029500
  -
  92300

  1.
  Оборот

  13200
  13200

  71
  71

  937200
  937200

  Оборотна відомість по аналітичних рахунках коллічественно - cуммового обліку.

  Найменування аналітичних рахунків
  Початковий залишок
  Обороти
  Кінцевий залишок


  Дт
  Кт


  Кількість
  сума
  Кількість
  сума
  Кількість
  сума
  Кількість
  сума
   "А"
  28800
  1670400
  -
  -
  26800
  1554400
  2000
  116000
   "Б"
  14500
  1029500
  -
  -
  13200
  937200
  1300
  92300
  Разом:
  43300
  2699900
  -
  -
  40000
  2491600
  3300
  208300

  4. Відкрити синтетичний рахунок "Реалізація продукції" і аналітичні рахунки до нього.
  Скласти оборотну відомість.
  Рахунок 46
  Дебет Кредит
  N операції
  Сума
  N операції
  Сума
  1.
  5.
  7.
  Оборот:
  2491600
  45240
  927160
  3464000
  2.
  Оборот:
  3464000
  3464000

  Рахунок 46 "Реалізація продукції" А ".
  Дебет Кредит
  N операції
  Сума
  N операції
  Сума
  1.
  5.
  7.
  Оборот:
  1554400
  28223
  561377
  2144000
  2.
  Оборот:
  2144000
  2144000

  Рахунок 46 "Реалізація продукції" Б ".
  Дебет Кредит
  N операції
  Сума
  N операції
  Сума
  1.
  5.
  7.
  Оборот:
  937200
  17017
  365783
  1320000
  2.
  Оборот:
  1320000
  1320000

  Оборотна відомість по аналітичних рахунках сумового обліку.

  Найменування аналітичних рахунків
  Початковий залишок
  Оборот
  Кінцевий залишок

  Дт
  Кт
  Дт
  Кт
  Дт
  Кт
  Реалізація продукції "А"
  -
  -
  2144000
  2144000
  -
  -
  Реалізація продукції "Б"
  -
  -
  1320000
  1320000
  -
  -
  Разом:
  -
  -
  3464000
  3464000
  -
  -

  5. Відкрити синтетичний рахунок "Комерційні витрати".
  Рахунок 43
  Дебет Кредит
  N операції
  Сума
  N операції
  Сума
  3.
  4.
  Оборот:
  4510
  40730
  45240
  5.
  Оборот:
  45240
  45240

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status