ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Безпека життєдіяльності (Безпека життєдіяльності )
       

   

  Військова кафедра

  Міністерство освіти та науки України

  Запорізький Національний Технічний Університет

  З/к № 7071696

  Контрольна робота

  По курсу: Безпека життєдіяльності

  Студентки V курсу заочного факультету гр. № 747

  Спеціальність: Менеджмент у виробничій сфері

  Єрошенко Оксани Миколаївни.

  м. Запоріжжя,

  2001 рік

  ПЛАН:


  1. (4) Суспільні екологічні проблеми. Атмосфера та здоров'я людини.

  2. (21) Психологічні властивості людини. Мислення.
  3. (27) Вплив електричного струму на організм людини.
  4. (44) Дії населення і правила поведінки при аваріях на АЕС.
  5. (50) Перша допомога при пораненнях та кровотечах.

  Література

  1. Суспільні екологічні проблеми. Атмосфера та здоров'я людини.

  Розвиток людської цивілізації неможливий без раціональної взаємодії зприродою. Людина отримує все необхідне для життя: енергію, продуктихарчування, матеріали, бере від природи емоційну та естетичну наснагу.
  Цілеспрямованість дії людини на природу зумовлює не тільки позитивнийвплив, а й призводить і до негативних наслідків. Тому сьогодні вкрайнеобхідна стратегія охорони довкілля, широке екологічне вихованнянаселення.

  Екологія - це наука про відносини між рослинними і твариннимиорганізмами та навколишнім середовищем.

  Атмосфера - це зовнішня газоподібна оболонка планети, якабезпосередньо прилягає до космічного вакууму і захищає все живе на Землівід згубного впливу космічного випромінювання. Хімічний склад атмосфери:
  78,1 відсотка - азот, 20 - кисень, 0,9 - аргон, решта - вуглекислий газ,водяна пара, водень, гелій, неон. Кожний компонент по-своєму важливий дляжиття.

  Азот (N2) - газ без кольору і запаху, є обов'язковим компонентомотримання білкових сполук. Складні білкові сполуки започаткували життя на
  Землі. Азот входить до складу всіх видів білків в організмі людини. Осьчому високий вміст азоту в атмосфері є необхідною умовою життя. Кисень (О2)
  - Активний окислювач в усіх життєвих процесах, обов'язковий учасник будь -якого горіння. Зниження кількості кисню в атмосфері (нижче 15 відсотків)становить небезпеку для життя. Кисень забезпечує фізіологічні процесиорганізму людини.

  Газ без кольору і запаху, густина - 1,23 г/л, хімічно найактивніший
  (після фтору) неметал, взаємодіє з більшістю інших елементів (процесокислення). При підвищенні температури окислення може перейти в горіння.

  Люди, тварини, рослини отримують необхідну для життя енергію зарахунок біологічного окислення різних речовин киснем, який надходить ворганізм різними шляхами (легені, шкіра).

  Кисень - найрозповсюдженіший на Землі елемент. У вигляді складових вінстановить 1/2 маси Земної кори, входить до складу води. живих організмів. Увільному стані - 21%. Завдяки фотосинтезу рослини продукують кисень.

  Формула фотосинтезу:

  При цьому близько 80% кисню надходить в атмосферу при фотосинтезіокеанського планктону і 20% - від земних рослин.

  Аргон (А2) - інертний газ з густиною 1,73 г/л. Використовується впромисловості (аргонові зварювання) при хімічних процесах, для наповненняелектричних ламп і газорозрядних трубок.

  Озон (О3) - модифікація кисню. Газ синього кольору з різким запахом.
  Утворюється із О2 при електричних розрядах в атмосфері на висотах 20 - 25км. Озон охороняє все живе на Землі від шкідливого впливу короткохвильової
  УФ - радіації Сонця. У техніці використовується як озонатори длязнезараження води та збагачення повітря.

  Вуглекислий газ (СО2) - основний газовий компонент у процесіфотосинтезу зелених рослин. Важливість цього процесу в тому, що рослинивиділяють у повітря кисень. Ось чому нестача вуглекислого газу становитьнебезпеку. Підвищений вміст газу в атмосфері призводить до іншої глобальноїнебезпеки для людей - парникового ефекту. Вуглекислий газ як парникові склопропускає сонячні промені, але затримує тепло нагрітої поверхні землі. Урезультаті цього підвищується середня температура повітря, погіршуєтьсямікроклімат, що впливає на здоров'я людини.

  Щорічно в результаті фотосинтезу поглинається 300 млрд. т СО2,виділяється 200 млрд. тонн О2, утворюється 150 млрд. тонн органічнихречовин.

  Атмосфера Землі включає: тропосферу (до 15 км) стратосферу (15-100 км) іоносферу (100 - 500 км).

  Між тропосферою і стратосферою розміщується перехідний шар --Тропопауза. У глибинах стратосфери під впливом сонячного світла створюєтьсяозоновий екран, який захищає живі організми від космічного випромінювання.
  Вище - мезо-, термо-й екзосфері. Значного впливу науково-технічногопрогресу зазнає атмосфера Землі. Близько 300 млн. автомобілів щорічновикидають в атмосферу 400 млн. т оксидів вуглецю, понад 100 млн. твуглеводів, сотні тисяч тонн свинцю. Найпотужніші виробники викидів ватмосферу: ТЕС, металургійна, хімічна, нафтохімічна, целюлозна та іншігалузі промисловості, автотранспорт.

  Систематичне вдихання забрудненого повітря помітно погіршує здоров'ялюдей. Газоподібні і пилові домішки можуть надавати повітрю неприємногозапаху, подразнюваті слизові оболонки очей, верхніх дихальних шляхів і тимсамим знижувати їхні захисні функції, бути причиною хронічних бронхітів тазахворювань легенів. Численні дослідження показали, що на фоні патологічнихвідхилень в організмі (захворювання легенів, серця, печінки, нирок та іншихорганів) шкідлива дія атмосферного забруднення проявляється сильніше.
  Важливою екологічною проблемою стало випадання кислотних дощів. Щорічно приспалюванні палива в атмосферу надходить до 15 млн. т двоокису сірки, який,сполучаючись з водою, утворює слабкий розчин сірчаної кислоти, що разом здощем випадає на землю. Кислотні дощі негативно впливають на людей, врожай,споруди і т. ін.

  Забруднення атмосферного повітря може також опосередковано впливати наздоров'я і санітарні умови життя людей.

  Накопичення в атмосфері вуглекислого газу може викликати потеплінняклімату в результаті парникового ефекту. Суть його полягає в тому, що кулядвоокису вуглекислого газу, який вільно пропускає сонячну радіацію до
  Землі, буде затримувати повернення у верхні шари атмосфери тепловогозабруднення. У зв'язку з цим у нижніх шарах атмосфери підвищуватиметьсятемпература, що, у свою чергу, призведе до танення льодовиків, снігів,підйому рівня океанів і морів, затоплення значної частини суші.

  2. Психологічні властивості людини. Мислення.

  Мислення - це процес пізнання. Наслідком мислення є думка. Здатністьмислити - властивість людини.

  Мислення - процес відтворення загальних властивостей предметів і явищ,знаходження закономірніх зв'язків і відносин між ними.

  Мислення дає змогу пізнавати те, чого ми безпосередньо неспостерігаємо, передбачити хід подій, результати наших власних дій,прогнозувати розвиток процесу і результати майбутніх дій; це здатністьлюдини правильно і швидко виносити судження і приймати рішення.

  Міслітельні дії та операції. Мислення (розумові операції) складаєтьсяз таких процесів, як порівняння, аналіз, синтез, абстрагування,конкретизація, узагальнення, які взаємозв'язані та існують як системаоперацій, у якій дія кожної з них є зворотною операцією.

  Порівняння визначає подібні і відмінні ознаки, властивості певнихоб'єктів. Все в світі пізнається не інакше, як через порівняння.

  Аналіз - Мислене розчленування об'єктів свідомості, виділення окремихїх частин, елементів, ознак і властивостей.

  Синтез - Мислене об'єднання окремих частин, ознак і властивостейоб'єктів у єдине ціле. Аналіз і синтез є протилежними і водночас нерозривнопов'язаними між собою процесами.

  Аналіз і синтез - протилежні і водночас нерозривно пов'язані міжсобою, постійно чергуються і переплітаються. Це основні операції мислення.

  абстрагування - Мислене відокремлення одних ознак і властивостей відінших і від предметів, яким вони притаманні. Абстрактним є науковемислення, тому що абстракція відіграє провідну роль в утворенні тих понять,у яких воно виявляється і якими оперує; абстракція готує основу для широкихі грунтовних узагальнень.

  Пізнання являє собою рух думки від конкретного до абстрактного і зновудо конкретного.

  Конкретизація - це перехід від абстрактного до конкретного.

  Узагальнення - розкриття загальних властивостей і відношень, щоіснують в реальній дійсності. Від глибини узагальнень залежить і колопередбачень, які може зробити людина.

  Форми мислення. Розрізняють три форми мислення: судження, умовиводи,поняття.

  Судження - це рух нашого мислення, ототожнення і розрізнення йогооб'єктів, переходи від поодиноких до загального, від конкретного доабстрактного і навпаки, від причини до наслідку, від частини до цілого.

  Судження - форма мислення відображення об'єктивної дійсності. Усудженні ми завжди стверджуємо або заперечуємо наявність у певному об'єктіякихось ознак, властивостей, зв'язків з іншими об'єктами.

  Судження є істинним, якщо воно адекватно відображає зв'язки тавзаємовідносини, що існують в об'єктивній дійсності, і що перевіряєтьсяпрактично.

  Міркування являє собою низку зв'язаних між собою суджень, спрямованихна те, щоб з'ясувати істинність якої-небудь думки, довести її абозаперечити, відстояти її в суперечці.

  умовиводи називають таку розумову дію, або форму мислення, в якій зодного або декількох певним способом зв'язаних суджень, що відображаютьзв'язані відношення предметів чи явищ об'єктивної дійсності, виводитьсянове судження. Умовиводи бувають індуктивні, дедуктівні та аналогічні.

  індуктивний умовивід - умовивід, в якому ми йдемо від фактів доузагальнень, від менш загальних до більш загальних суджень.

  дедуктивний умовивід - умовивід, в якому ми йдемо від загальнихсуджень до часткових і поодиноких.

  індукція і дедукція нерозривно пов'язані між собою в людськомумисленні. За допомогою індукції робляться загальні висновки. Шляхомдедукції застосовуємо їх до нових ситуацій.

  Аналогія - умовивід, що грунтується на подібності деяких ознакоб'єктів.

  Мислення є логічним, якщо хід думок правильно відображає зв'язокпредметів, явищ об'єктивної дійсності.

  Поняття формуються у процесі мислення, в судженнях і умовиводи пропредмети і явища об'єктивної дійсності.

  Кожне поняття характеризується певним обсягом і змістом. Обсяг поняття
  - Це відображене в ньому коло об'єктів, а зміст - відображена в ньомусукупність їх істотних ознак.

  Загальні поняття - поняття, в котрих відображаються істотнівластивості класів предметів.

  Конкретні поняття - поняття, в котрих відображаються певні предмети,явища чи їх класи з їх істотними ознаками, зв'язками і відношеннями.

  абстрактні поняття відображають ті чи інші властивості об'єктіввідокремлено від них самих (хоробрість, добро, вартісність), які є завждизагальними.

  Різновиди мислення. Мислення відбувається за загальними ознаками,спільними для всіх людей, водночас набуває відмінних особливостей залежновід змісту завдань. Відповідно до цього мислення буває технічним, науковим,художнім тощо.

  Технічне мислення спрямоване на розв'язання різних технічних завдань.

  Наукове мислення спрямоване на розв'язання теоретичних, науковихзавдань.

  Художнє мислення виявляється у виконанні завдань художнього зображенняособливостей дійсності, зокрема людей, їх життя, суспільних і виробничихвідносин.

  Індивідуальні відмінності в мисленні людей. Мислення за тих чи іншихумов характеризується глибиною, послідовністю, самостійністю, крітічністю,гнучкістю, швидкістю.

  Глибина мислення характеризується вмінням людини проникнути в сутьпізнаваніх явищ, розкривати їх причини, дошукуватись їх основ, всебічноз'ясовувати їх зв'язки з іншими явищами об'єктивної реальності, передбачатихід подій.

  Поверховість мислення протилежна глибині мислення. Це вдоволеннячастковим з'ясуванням зв'язків тих чи інших явищ, недостатня диференціаціязрозумілого і незрозумілого, доведеного і недоведення.

  Послідовність мислення полягає в умінні людини дотримуватися йогологічних правил, не суперечити самій собі в своїх міркуваннях, доводити іобгрунтовувати свої висновки, стежити за тим, щоб думки випливали одна зодної, не відхилялися від теми міркування; дотримуватися певного плану увикладі думок, контролювати їх хід. Послідовність - істотна властивістьправильного мислення.

  Самостійність мислення - вміння людини ставити нові проблеми,знаходити нові підходи до їх розв'язання, виявляти ініціативу в розв'язаннітих завдань, котрі постають у повсякденному житті. Це необхідна передумовановаторства в науці і техніці.

  критичність мислення полягає у здатності переглядати погляди, теорії,що вже склалися, змінювати їх, якщо вони вступають у суперечність з новимиданими науки і практики.

  Гнучкість мислення - вміння змінювати спосіб розв'язання проблеми,знаходити нові шляхи її розв'язання, бути вільним від шаблону в з'ясуванніпитань, беручи при цьому до уваги конкретні обставини, за яких відбуваютьсяті чи інші явища, події.

  інертність мислення вимірюється часом, протягом котрого різні людивпорюються з одними і тими ж пізнавальними завданнями, правильно іобгрунтовано їх розв'язуючи.

  Розрізняють три види мислення: наочне, діюче, пов'язане з практичноюдіяльністю; образне, при якому предмети безпосередньо не сприймаються,а уявляються в пам'яті (уявлення деяких технологічних операцій);абстрактне, коли вивчаються загальні поняття і закономірності.

  Особливий тип мислення, характерний оператору - оперативне мислення,яке здійснюється в ході практичної діяльності та спрямоване на розв'язанняпрактичних задач і характеризується швидкістю.

  Властивості мислення, такі як швидкість, винахідливість, кмітливість,точність дії при раптовій зміні ситуації вимагають спеціального тренуванняяк в реальних умовах, так і шляхом моделювання складних ситуацій чи окремихїх елементів за допомогою тренажерів і спецметодів.

  3. Вплив електричного струму на організм людини.

  Проходячи через тіло людини, електричний струм справляє термічну,електролітічну, механічну та біологічну дію.

  Термічна дія струму спричиняє опіки окремих ділянок тіла, нагріваннядо високої температури органів, котрі знаходяться на шляху струму,викликаючи в них суттєві функціональні розлади.

  Електролітична дія супроводжується розкладом органічної рідини, в томучислі і крові, порушенням її фізико-хімічного складу.

  Механічна дія струму супроводжується розшаруванням, розривом тканинорганізму внаслідок електродінамічного ефекту, а також миттєвимвібухоподібнім утворенням пари від перегрітої тканинної рідини та крові.

  Біологічна дія струму проявляється через подразнення та збудженняживих тканин організму, а також через розлад внутрішніх біоелектричнихпроцесів.

  Наведені вище дії електричного струму на організм людини нерідкоспричиняють різні електротравми, котрі умовно поділяють на місцеві тазагальні.

  До загальних електротравмах відноситься електричний удар при котромувідбувається збудження різних шарів м'язів тіла людини, що може викликатисудоми, зупинку дихання і серця. Останнє пов'язане з фібріляцією --хаотичним скороченням окремих волокон серцевого м'яза (фібріл).

  До місцевих електротравмах відносяться опіки, металізація шкіри,електричні знаки, механічні пошкодження та електрофтальмія.

  Опіки виникають внаслідок термічного ефекту при проходженніелектричного струму через тіло людини, а також при зовнішньому впливі нанього електричної дуги. Зовнішній вигляд опіків може бути різним - відпочервоніння шкіри та утворення пухірів з рідиною до Обвуглений біологічнихтканин.

  Металізація шкіри пов'язана з проникненням в неї дрібних частинокметалу при його плавленні під дією електричної дуги.

  Механічні пошкодження зумовлені збудженням та судомно скороченнямм'язів тіла, що може викликати їх розрив або пошкодження шкіри, вивихсуглобів і навіть перелом кісток.

  Електрофтальмія - запалення зовнішніх слизових оболонок очей внаслідокдії потужного ультрафіолетового випромінювання електричної дуги.

  Чинники, що впливають на важкість ураження людини електричним струмом,різноманітні. Перш за все - це сила струму та час проходження його черезорганізм людини, рід струму (змінний чи постійний), шлях струму в організмілюдини; при змінному струмі - його частота. Сила струму залежить віднапруги, під котрою опинилася людина, і сумарного електричного опору.
  Сумарний електричний опір включає в себе опір тіла людини, якийвизначається перш за все опором рогового шару шкір??. За відсутностіпошкоджень шкіри та в сухому стані цей опір може складати сотні тисяч Ом.
  Якщо ці умови не виконуються, то опір шкіри спадає до 1 кОм. При великихнапругах та при тривалому проходженні струму через тіло людини опір шкіриспадає ще більше, що спричиняє зростання сили струму та більш важкінаслідки ураження струмом. Внутрішній опір тіла людини не перевищує кількохсотень Ом і суттєвого значення не має.

  На опір тіла людини впливає також фізичний та психічний стан,хвороблівість, втома, голод, стан сп'яніння, емоційне збудження.

  допустимим вважається такий струм, при котрому людина може самостійнозвільнитися від електричного кола. Його величина залежить від часупроходження струму через тіло людини.

  Змінний струм порівняно з постійним більш небезпечний. При високихнапругах (більше 500 В) небезпечніший постійний струм.

  Найбільш небезпечним є змінний струм частотою 20 ... 100 Гц. Саме цьомудіапазону відповідає струм промислової частоти. Зі всіх можливих шляхівпротікання струму через тіло людини найбільш небезпечними є ті, при котрихуражаються головний або спинний мозок, серце та легені.

  На важкість ураження електричним струмом впливають і параметримікроклімату у виробничому приміщенні. Зростання температури, відносноївологості, швидкості руху повітря підвищують небезпеку ураження, оскількивологовіділення (в тому числі виділення поту) зумовлюють зниження опорушкіри.

  4. Дії населення і правила поведінки при аваріях на АЕС.

  При аваріях на АЕС, на підприємствах атомної промисловості з викидом узовнішнє середовище радіоактивних продуктів може бути радіоактивнезараження за межами території станції. Це призведе до опромінення населенняі забруднення навколишнього середовища вище допустимого рівня,встановленого для нормальної роботи АЕС. При цьому на службовців впливаєгама-опромінення. При отриманні сигналу про аварію на АЕС робоча змінаховається у сховищах, а населення - у захисних спорудах. При цьомуодягаються засоби індивідуального захисту, береться запас їжі, води,предметів першої необхідності. Якщо обставини змушують людей ховатись уквартирах або у виробничих приміщеннях, то потрібно провести герметизацію:прикрити тканиною вікна, у будинках з пічним опаленням перекрити труби.
  Слід пам'ятати, що дози опромінення значно менші під час перебування людейу різних будинках і спорудах. На зараженій місцевості потрібно поводитисьдуже обережно: використовувати засоби індивідуального захисту, не ходитибез потреби по вулиці. При виході зі сховища необхідно вдягати засобиіндивідуального захисту органів дихання й шкіри. Режим поведінки людей намісцевості, зараженій радіонуклідами, їх трудова діяльність, часперебування у сховищах, укриття та інші питання вирішують органисамоврядування на підставі даних штабів ЦО. З населенням проводитьсямедична профілактика шляхом прийому протирадіаційних препаратів до і післяопромінення.

  У зв'язку з тим, що територія в радіусі 30 км підлягає триваломурадіоактівному зараженню, основним засобом захисту є евакуація. В першучергу евакуйовуються діти дошкільного віку. В цьому разі збірні евакопунктіне створюються, а евакуація проводиться безпосередньо від будинків.
  Евакуація проводиться на автомашинах і пішки у два етапи. На першому етапілюдей підвозять транспортом до контрольно-перевірного пункту і висаджуютьтам. На другому етапі евакуйовані проходять дозиметричний контроль,медичний огляд, при необхідності санітарну обробку і чистим транспортомрозвозять по пунктах розселення. Основним шляхом проникненнярадіоактивних речовин в організм є органи дихання, травлення, шкіра. Припроведенні ліквідації використовують протигази, респіратори, костюми Л-1.
  Одягати і знімати їх дозволяється тільки у спеціально відведених місцях.
  Після закінчення робіт необхідно пройти дозиметричний контроль длявизначення ступеня ураження засобів індивідуального захисту, шкіри, потімпройти санітарну обробку. На ураженій території заборонено їсти, пити,лежати і сидіти на землі.

  5. Перша допомога при пораненнях та кровотечах.

  Кров в організмі людини циркулює по кровоносних судинах: артеріях,венах і капілярах.

  кровотеча - це вихід крові з кровоносних судин. Кровотеча - наслідокпорушення цілісності судин внаслідок травмування (укол, розріз, удар,розтяг) тощо.

  Інтенсивність кровотеч залежить від кількості пошкоджених судин, їхдіаметра, характеру пошкоджень і виду пошкодженої судини (артерія, вена,капіляр). На її інтенсивність також впливає рівень артеріального тиску, видкровотечі (зовнішньої чи внутрішньої), вік потерпілого і стан йогоздоров'я.

  Втрата крові може спричинити гостру недостатність кровопостачаннятканин і органів, мозку, легенів, серця, що призводить до смерті.

  Через небезпеку інфекції рятівник не повинен доторкатися до ранируками, промивати її водою чи ліками, прісіпаті порошками.

  Види зовнішніх кровотеч залежать від характеру пошкодження судин
  (капілярів, вен, артерій) і бувають: Капілярна кровотеча, венознакровотеча, артеріальна кровотеча, кровотечі з рота, з носа, з вух тощо.

  Капілярна кровотеча виникає при поверхневих ранах, пошкодженні шкіри.
  Кровотеча може зупинитись сама завдяки згортання крові. На таку ранунакладають тугу стерильну марлеватяну пов'язку і бинт. Виток бинта повиненіти знизу вгору від пальців до плечей.

  венозна кровотеча виникає від глибоких ран, кровотеча інтенсівніша,колір крові темно-червоний. Потрібно підняти вгору поранену кінцівку іпісля дезінфікування шкіри навколо рани розчином йоду чи спирту накластитугу пов'язку.

  Артеріальна кровотеча - пряма загроза життю людини, - виникає приглибоких рубання або колоти ранах, кров'ясно-червона, б'є струменем уритмі пульсу (б'є фонтанчиком), бо є під великим тиском.

  Якщо кровотечу не вдається зупинити тугою пов'язкою, тоді артеріюпрітіскають до кістки, ближче до серця, за 10-15 хвилин в рані повиненз'явитися згусток крові (внаслідок її згортання), котрий сам зупинитькровотечу. Накладають джгут або закрутку (гумову трубку, краватку, рушник)вище місця пошкодження, поближче до серця (рис. 1).

  Рис.1. Тимчасова зупинка сильної кровотечі накладанням закрутки.

  Джгут тримають 1-2 години, звільняючи на 10-15 хвилин, притиснувшиартерію, щоб не настало змертвіння тканин, і знов затягують його.

  Тимчасово можна зупинити кровотечу згинання кінцівки в колінному татазостегнового суглоба (рис. 2).

  Рис. 2. Тимчасова зупинка кровотечі згинання кінцівки в колінному татазостегнового суглоба.

  При пораненні шийних вен, зокрема підключічніх, може виникнутиповітряна емболія - важке смертельне ускладнення, зумовлене засмоктуваннямповітря у венозні русло: необхідно притиснути підключічну вену до ключиці.

  кровотеча з носа. Потерпілого треба посадити, дещо нахилитися йогоголову, розстебнуті комір. На перенісся, чоло і потилицю кладуть мокрузволоження водою хустку, можна вставити в ніс тампон з вати чи марлі,змочений 3% розчином перекису водню і затиснути ніс пальцями.

  кровотеча з рота. Потерпілого кладуть горизонтально і швидковикликають лікаря, також це роблять при кровотечі з вух, що є ознакоюпорушення внутрішньочерепного тиску при травмі черепа.

  Внутрішні кровотечі (капіляротоксікоз) - дуже небезпечні; різко бліднеобличчя, частішає пульс, настає загальна слабість, запаморочення, задуха,спрага, утворюються чорні крапки на стегнах та животі у формі висипки.
  Потерпілий повинен перебувати у напівсідячому стані (підкладають подушкупід спину) із зігнутими в колінах ногами. Потерпілому суворо забороненодавати пити.

  Правила накладання джгут: джгут бувають пневматичні або еластичні.
  Перед накладанням джгут кінцівку піднімають на 2-3 хвилини длязнекровлення. Джгут накладають тільки на обгорнути бинтом чи тканиною руку,або поверх закоченого рукава одягу вище від рани, але якнайближче до неї,щоб при необхідності його можна було перемістити вище; джгут стискають домоменту зникнення пульсу, кінцівка синіє. Через 1 годину бажано на 10-15хвилин звільнити руку від нього. Після накладання джгут кінцівку фіксуютьдо тулуба з метою профілактики больового шоку і запобігання сповзанняджгут. Час накладання джгут вказують у записці, або в напісі на тілі чиодязі.

  Захист рани від забруднення.

  Рана - це механічне пошкодження цілісності судин, шкіри, слизовихоболонок чи органа тіла, яке супроводжується болем і кровотечею. Кожна раназабруднена мікроорганізмами, що розмножуються на пошкоджених тканинах.
  Гнійні мікроби можуть із кров'ю потрапити в організм, викликати сепсис,запалення крові, що нерідко стає причиною смерті.

  Забруднення ран землею може викликати правець (стовбняк), чи газовуінфекцію. Тому необхідно обробляти шкіру довкола рани розчином йоду,спирту, зеленки чи чистим спиртом. Ними рятівник обробляє і пальці своїхрук; заборонено з рани видаляти згустку крові, не можна до неї доторкатися;рану обробляє лише лікар.

  За несприятливих умовах може виникнути гнільна анаеробних інфекція,правець тощо.

  Щоб запобігти розвитку інфекційних ускладнень, насамперед здійснюютьпервинне закривання рани антисептичну пов'язкою, введенням антибіотиків вумовах медпункту. Маніпуляції з обмивання ран, їх країв, обробканастоянки йоду називається туалетом ран. Хірургічна обробка рани, основнамета якої - не допустити інфекції, запобігання розвитку ранової інфекції.
  Хірургічна обробка - це обробка операційного поля, місцеве знеболювання,розтин, огляд ранового каналу, видалення нежіттєздатніх тканин, остаточназупинка кровотечі, дренування ран. Якщо потрібно - накладають шви.
  Література.

  1. Безпека життєдіяльності. Я. Бедрій. Львів, 1999.

  2. Безпека життєдіяльності людини. В. М. Лапін. Львів, 1999.

  3. Безпека життєдіяльності (короткий конспект лекцій). О. Н. Русак.

  Львів, 1991.

  4. Безпека життєдіяльності (конспект лекцій, частина І). С. В.

  Бєлов, 1992.

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status