ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Шпаргалки по техніко-економічним основам сільського господарства
       

   

  Географія

  Шпаргалки по техніко-економічним основам сільського господарства

  Фактори життя раст. Ліміт. ф-ри

  Основні особ. землеробство. пов'язані зі способами забезпечення потреб. культур. раст. в осн. ф-рах їх росту і розвитку. Оберну. солн. енергії в потенції. енергію органічного. в-ва происх. в зеленому раст. під оздействіем комплексу Наст. ф-рів: світло, тепло, вода, повітря, ел-ти харчування. Кожен з цих ф-рів незамінний. На основі врахування цих ф-рів сформулюю. осн. закон землеробства: Всі ф-ри життя раст. рівнозначні і не 1 з них не м. бути замінений іншим. При цьому окремі ф-ри м. огранич. можливість использ. природного потенції. тер-рії в цілому. Ф-ри, огранич. возмож. использ. раст. природних ресурсів території наз. лімітується. Сущ. розл. способи регулир ліміт. ф-рів: Рег. в грунтах ел-тів харчування раст. шляхом внесення органічного. і мінерал. мінеральні, звів. раст., що накопичують азот і др.Чтоби більш повно использ. атмосф. опади і регулир. водно - повітряного. режим застосовують різні способи обробки грунту: поліпшення її стр-ри, ущільнені. і Додання. верхніх шарів орного горизонту за допомогою різних знарядь. Для корінного зм. водного режиму - застосува. мистецтв. зрошення або осушення. М. почасти регулир. і тепловий режим. Істот. зрад. тепл. режиму зв. з більш. витратами енергії та економічно м. бути виправдане лише в огранич. розмірах (теплиці). Для регулир. ліміт. ф-рів необх. наявність 2 умов: техніч. можливостей та економ. ефективно. застосува. соотв. прийомів технології вирощений. с/г культур.

  Обробка грунтів. Види.

  Мета обробки грунту - створення сприятливих. ум. водного, теплового режиму грунтів, підвищ. содерж. харч. в-в, знаходячи. в доступних для раст. соед-ях. Обробка сприяє посиленню деят. мікроорг., актііз. біогеохім. кругообор. в-ва, що обуслав. зм. функціон. природних екосистем, вовлеченниз в с/х пр-во. Застосовувані технол. прийоми повинні бути діфференц. відповідно до зональних ф-рам клімату та грунтів та ін Обробка дол. бути направ. в 1 чергу на регулир. ліміт. ф-рів жізнед. рослин у різних природних середовищах (приклади). Види обробки грунту: Розпушування, оборачів. пласта, перемешів., ущільнення грунту і Додання. її поверхні. Розпушування - покр. умови для накопичення вологи та елементів живлення (увеліч. пухкості у зволожений. территор. і зміншення. в сухих). Спушують як поверх. шар, так і весь орних. горизонт. Обертання. мета -- забивання в нижн. шари орних. гориз. вегетативно. частин раст. і добрив і перенесення на пов-ть грунту її нижніх шарів, більш багатих ел-ми піт. раст. (перераспред. осн. ел-тів харч. і боротьба з бур'янами). Перемешів. - Для рівномірний. розподіл. органічного. і мінерал. мінеральні. і додання орних. шару більшої однорідності. Ущільнення верхніх шарів ріллі - для устран. пухкості, створення більшої контакту насіння з грунтів. середовищем і лучш. обеспеч. їх вологою. Вирівнювання - для скороч. грунтової пов-ти, що сприяє зменшенню випаровування і більш дружних посівам рослин. Способи обро. грунтів - основна (зяблева): відвальні і безотв. і поверне. Система обро. грунтів - сукупно. прийомів обробки до викон. а визна. остан-ти. Система обр. грунтів під ярові к. включ. осн. зяблеву оранку і передпосівної. обро. полів навесні. Ефект. більше в районах з великим тепл. періодом. Після збирання - лущення стерні. і потім піднімають зяб.

  Пари. Види, знач-ие.

  (система обробки грунту під озимі культури зав. від того за яким передує. буде виробниц. посів: по парах або ін культурам) Пара - поле сівозміни НЕ займане посівами в теч. всього вегетації. періоду (час від проросте. насіння до полн. дозрівання.) або частини його і утримуючі. в рихлому і чистому від бур'янів сост. СР-во підвищ. родючості та накопичений. вологи в ній. Чистий пар та використаної (посіви раст. прибираючи. в 1ю підлог. літа). Чистий пар. Залишення чистого пара для последующ. посівів озимих культур створ. найбільш сприятливим. предпос. для посіву. Це зв. з багаторазової обробкою парового поля протягом осн. частини вегетації. періоду шляхом боронірованія (рихлен. Верн. шарів), культивації (рихл. і перемеш. верх. частина орної. гориз.), шлейфованія (виравн. пов-ти), внесення мінеральні, що обеспеч. знищу. бур'янів, накопичений. вологи та підвищ. родючості грунтів. У залежимо. від особливостей агротехніки виділ. чорний пар - обро. восени після убір. врожаю і ранній пар - обрабат. навесні. З метою запобігання. дефляції грунтів застосовують кулісні пари, коли на паровому поле висеів. смуги високостеблових. раст. Застосування чистих парів у наиб. мірою виправдано у ум. посушливий. клімату. У міру усил. сухості клімату частка ріллі, відведена під чисті пари, підвищ. до 25 - 30% і більше. Пар зайнятий отлич. від чистого тим, що на протязі. частині вегетації. періоду на полі произв. посів к. з коротким періодом вегет., звичайно кормових, найчастіше однорічних бобових трав, кот. прибираючи. за 3-4 тижнів. до посіву озимих культур. При цьому обро. грунт під парозанімающ. культури, а потім за типом чистих парів. Зайняті пари застосовують в умовах більш сприятливого зволоження.

  Дози і строки внесення органічного. добрив

  органічний. мінеральні. - Гній, торф і компости, зелені і шв. ін види, в кот. харч. в-ва знаходячи. у формі органічного. соед. тваринного або раст. проісхожд. Орг. мінеральні. відносять до повних мінеральні., тому що до складу їх входять усі основні ел-ти харчування раст. При їх розкласти. в грунті виділ. азот і ел-ти зольного харчування в мінер. соед-ях, сприятливих для засвоєння раст. Частина добрив переходить в перегній (гумус), а також мінералізують у вигляді води, виділ. у вигляді вуглекислого газу. Ці добрива значною мірою сприяють окультурення грунтів. Гній -- осн. вид орг. мінеральні. вносять в основному під посіви культур, які виносять з Посвіт велика кількість ел-тів харчування (багато просапні техн. культури, льон та ін.) Норми внесення гною - 20-30 т на 1 га. Наслідок мінеральні. Зберегти. 8-9 років. Вноситься за допомогою навозоразбрасив. з последующ. заорювання в грунт. Ефект дейтсвія підвищ. при внесенні його разом з мінер. мінеральні. Торф як добриво представляє більш. або мен. цінність в залежимо. від ступеня його розкладання, від зольності, вологоємності і поглинаючої спроможності, ступеня кислої р-ції і содерж. осн. ел-тів (N, P, K). За всім цим показати. найбільш сприятливими. торф низинних боліт. Дози внесення - 50 т на 1 га. Застосування зелених мінеральні. пов'язано з заорювання в грунт деякі., переважно. бобових однорічних раст. (люпин, буркун), сприяє. збагачення грунтів азотом і підвищ. содерж. гумусу. Ці мінеральні. застосовуються на порівняно невеликих бідних масивах, переважно. супіщаних грунтів в р-нах вологого клімату з кисл. р-цією грунтів. середовища.

  сівозміни. (с) (11.1, 10.1, 8.1, 7.1, 1.1, 23.1)

  Приват. Наст. типи с.: польові, кормові, спеціальні. Польові - наиб. розпод., тому що в їх складі звів. переважатиме. частину зерна. і техн. к. Кормові - обеспеч. потр-ть тваринницт., розміщуючи. поблизу тваринницт. ферм, вирощений. корми для живий. або приготов. силосу. Спеціальні включ к. з своеобр. еколог.прізнакамі, треба. до родючості. грунтів і особливим способам їх обробітку (овочеві, баштанні, тютюн, коноплі, рис та ін) До спец. відносять також протівоероз. севообор, призначений. для запобігати. водної та вітрової ерозії шляхом залишення великих площ під посіви багаторічних трав. Види с.: 1.Зернопаровие - осн. частину площі займаючи. зерно. к., звів. по чистому пару. Частка парів зрад. в зав-ти від сухості клімату. Ці відносить. екстенсивні севообор. виправдані в наиб. посушливий. сх. р-нах сухих степів, степів, частина лісостепу. 2. У зернопаропропашн. севооб. разом з посівами зерн. к., чатсь площі займаючи. пари і просапних. к. Примірний тип с.: 1) пар, 2) озимого зерна, 3) Ярі зерн., 4) просапних., 5) ярів. зерно. У це 5 пільній с. на зерно. к. прихід. 60%, пара 20%, пропаш 20%. Ці с. - Наиб. розпод. в відносить. менш посушливий. р-нах країни. 3.Зернопропашн. с. - Більш. частина площі займаючи. зерн. к. в сполучення. з просапних.; розпод. у лісовій, лісостеповій., почасти степової зон з відносить. сприятливо. кліматіч. ум. 4. У просапних. с. більше полови. площі займаючи. просапних. к. 5. Травянопропаш. с. - Наиб. площі займаючи. просапних. к. і багаторічні. трави Дані с. ітмеют огранич. розпод. (на зрозуміємо. і осушений. землях з багатий. орг. в-вом грунтами). 6. Зернотравян. с. включ. посевизерн. к., многол. і 1лет. трав, де останні викон. ф-ції зайнятих парів. Приклад: 1) пар зайнятий, 2) озима. зерн., 3) ярів. зерн. з підсіву многол. трав, 4-5) многол. трави, 6) озима. зерн., 7) ярів. зерн. На зерн. -55%, многол. 30%, 1летн. -15%. Ці 7ми Польна с. розпод. в р-нах вологого клімату, де наиб. сприятливими. ум. для вирощ. кормових трав. Льон-довгунець. 7. У травопільних с. більше полови. площі - многол. трави. 8. У плодосменних с. -- 1/2 площі - зерн. к., 1/4 - просапних., 1/4 - бобові трави. Розпод. в лісовій та лісостеповій. зонах із сприятливими. клімат. ум. Порівняно обмежене розпод. мають сидеральні сівозміни, включ. бобові культури (люпин, буркун), заорювати в грунт у вигляді зелених добрив на бідних супіщаних і піщаних грунтах.

  типова. чергою. різн. груп раст. в с/х.

  Підрозділ. осн. польових. к. на групи (знач-ие в с.) Ефект. чергою. к. у пн. обумовлюються. біолог. і еколог. ф-ми. Біолог. і агротехн. ф-ри підбору попередників у сівозміні для різних еколог. груп культур обумовлюють необхідність обліку таких особливо. раст. як спожито. ними вологи та ел-тів харчування, отнош. до бур'янистих раст, ураження визна. хворобами, час збирання попередника і стан пов-ти грунту. З цієї точки зору виділяють наступні групи с/г культур: ярові зернові, озимі зернові, зенобобовие, просапні, технічні непропашние, однорічні трави, многол. трави, поля, що залишаються для парової обробки. Кращих попередніх. для озимих зернових культур є пари чисті або зайняті, а з просапних культур - соняшник. Для ранніх ярових зерн. культур кращими предше. разом з парами явл. озимі зерн. і просапні к. У районах, де НЕ звів. озимі, хор. предше. м. бути зернобобові к. Хор. передує. для пропаш. к. (сах. св., картоф, подсолн., кукурудза) явл. озимого зерна. і зернобобові к. На окультурених землях Кукура. також м. служити предше. для інших просапних. к. Зернобоб. розміщу. після озимих зерн. і просапних. к., після кіт. поля очищено. від бур'янів. Це важливо на початковій стадії вегет. зернових бобових раст. Ранньостиглі зернобоб. культури (горох, чину) использ. часто як парозанімающіх раст. після посівів ярових колосових. Пізньостиглі зернобобові (соя, квасоля) розміщений. звичайно по озимих зернових культурах. В якості передує. для льону - довгунця использ. посіви багаторічних трав, озимої. зерн. і зернобобові к.

  Частини зрошувальної системи. Зрошення і обводнення.

  Зрошувальні системи створ. блізіосн. джерел забору води (річок, озер та ін) включають гідротехнічесіе споруди (головний водозабірних вузол, експлутація. пристрої), мережі зрошувальних і коллектрно - дренажних каналів. У зав-ти від типів місцевості, джерел водозаб. і цілі зрошувальних систем водозабірні пристрої можуть створ. шляхом побудови дамб або без них. Зрошувальна мережа включ. систему каналів, до викон. різні ф-ції на шляху движ. води від головного водозаб. до її зроблю. на поля. Від водозаб. вузла вода потрапляє в магістральний канал, прохід. за найбільш високим форм рельєфу. Від нього відходить проводить мережа каналів, рівномірно розподіл. воду по всьому зрошуваного масиву. Ці канали живлять регулюючу мережу більш дрібних, поливних борозен, по кот. вода поступ. до рослинам. Збір использ. для зрошення води, а також відвід від зрошуваного масиву надлишкових вод осушествл. за допомогою водозбірному - збірної мережі каналів. Для зниження рівня грунт. вод і виведення солей за межі зрошуваного масиву створюється колекторно - дренажна мережа каналів. Надлишки води з орша масиву зазвичай відводять в депресії, розташовані поблизу. Залежно від хар-ра забору води виделяюторсіт. системи з самопливних водозабором, з мех. підйомом води електронасосами і шляхом застосування лиманного зрошення, коли полив. уч-к затоплює тонким шаром води, яка збирається за рахунок шатнись стоку в період танення снігу. Особливий вид меліорації представляє обводнення земель шляхом створення системи каналів або водопроводів для водопостачання. насел. пунктів, тваринницт. ферм, подачі води на пстбіща в посушливий. р-нах. Джерела води -- шахтні колодязі, артезиан. свердловини, річки, озера. На обвідному. тер-рії часто створ. небольш. уч-ки зрошуваних земель для вирощений. овочевих, баштанних та ін культур, а також зел. кормів для живий, особ. тонкорунних овець.

  Способи поливу. Класичне. спос. мистецтв. Орош. поливної. норма.

  Орос. мережі м. бути відкритими, закритими або комбінов. Об. канали проводять зазвичай у вигляді русел на насипаних земляних валах або у вигляді керамічних лотків на спец. підставках. Підставки полегшують створ. необх. ухилів для движ. води. Закриті зросить. мережі складаються з трубопроводів як стаціонарних або полустац., так і пересувних. Полив м. произв. по борознах, смугах, затопленням, шляхом дощування, з чим пов'язаний велика витрата води на зрошення. Найбільш економне витрат. води пов'язане із застосуванням дощування. Застосування досяг. НТП сприяв впровадженню самого ефективності. способу крапельного зрошення, забезпечивши. постійне локальне зволоження грунту, в міру витрати вологи рослинами, хоча витрати на створ. таких автоматиз. систем вище, в порівнянні з іншими способами поливу. Хар-р зрошувальних систем і склад звів. к. обумовлює необх. обсяги води, що подаються на зрошуваний масив. Кількість води, що подається на зрошуваний уч-к за весь період вегетації звів. на поливі к. з. зрошувальної нормою. При звів. зернових к. зросить. норма - 3-4, кукурудзи до 5, овочевих до 6, бавовнику от6 до 10 тис.м3/га. Ця в-на залежить від числа поливів. Кількість води подається за 1 полив наз. поливної нормою, кот. залежить від способу поливу: шляхом дощування - від 0,1 до 0,6 тис.м3/га, по борознах -- 0,6-0,9, по смугах -1-1,5, затопленням 2,5-3 тис.м3/га.

  Класифікація систем землеробства.

  Наиб. розпод. отримала Наст. класифікації.: 1.Прімітівние системи землеробство. (подс-вогнева, перелогова., залежна). При цьому під-вогнева. еволюції. в лесопольную, а залежна в перелогова. 2.Паровая система землеробство., Включ. чергою. посівів зерно. культур і чистого пара. За чистий. пару звів. озимі зерн., а потім ярів. зерно. 3.Многопольно - трав'яна сист. землеробство, включ. посіви зерно. к. (оз. і яр.) і многол. трав. Після многол. трав 1 поле м. займати посіви льону-дол. 4.Улучшенние зернові системи землеробства. Їх виник. пов'язане з досконалості. парової і багатопільної систем. Ці сист. включ. посіви озимих та ярих зернових культур в череду. з многол. травами і парами 5.Травопольная сист. землеробство., пропозиції. В.Р. Вільямсом. Включає 2 сівозміни - польовий і луговий. 6. Плодосмен система землеробство., Включ. посіви зерно., пропаш і многол. трав 7.Промишленно - заводська (просапних) система землеробство., В кот. більше 1/2 площі займають просапні культури. 8.Современние сист. землеробство., основ. на більш складений. способи обробки грунту, внесення добрив, боротьби з бур'янами і шкідниками культурних раст. на основі застосува. нової техніки і соврем технол. польових робіт, з урахуванням охорони грунтів і окр. Середовища від забруднення.

  класифікації. систем землеробство. в соврем. агроном. науці.

  В складі соврем. систем землеробство. виділ: 1.Зернопаровая сис. земл., де частка чистих парів м. зрад. від 5% до 25% площі, з застосува. орг. і мінер. добрив. Система агротехніч. заходів спрямована на влагонакопленіе і захист грунтів від ерозії 2.Зернопропашная сис. земл., включ. посіви зернових к. в череду. з чистими парами та просапними к., із застосуванням більш вис доз орг. і мінер. мінеральні, системи грунтозахисних заходів. 3.Зернопропашная сис. зем. з більш вис. часткою посівах просапних. к. і застосува. високий. доз мінеральні. 4.Зернотравяная сис. земл, в кіт. зерн. к. займають більше полови. площі в череду. з посівами многол. трав. 5.Плодосменная сис. зем, що потребує в застосуванні великих доз орг. і мінер. мінеральні. 6. Просапних (промислово - заводська) з посівами интенсивн. просапних. к., із застосуванням промисл. технологій та високий. доз добрив. Наведена класифікації. систем землеробства в основному відображає головні етапи їх еволюції в умовах помірного поясу. Але дії. різноманіття їх набагато ширше виділених груп, тому що территор. діфференц. систем земл. формую. під впливом великого разнообр. природних комплексів та соц - економ ф-рів.

  Географіч. класифікації. систем землеробства.

  Розглянемо принцип. підходи до розробки геогр. класифікації. форм землеробство (А. Н. Рокитник), стосовно усл. ландшафтів помірного і тропічного поясів. В основу цієї класифікації. покладені 2 групи ознак, характер. як составкультур та їх поєднання, так і головні способи впливу на середовище вирощений. рослин. Основні групи оброблюваних раст включають: 1) засаджу. деревні. або кустарно. культур, з виділенням Травян. раст. у міжряддях, а також довголітні сеянние сінокоси і пасовища і незмінні посіви окремих культур; 2) вирощений. культурних раст. в середованіі по роках у складі різних типів севообор, включаючи посіви, чередующ. з покладом, чергою. зернових культур з парами, з просапними культурами, різних груп культурних рослин, з великою часткою просапних або непропашних техніч. культур, многол. трав; 3) чергою. різних груп культурних раст. за сезонами року, включаючи застосування пожнивних культур і вирощений. 2х врожаїв різних с/г культур в теч. року в районах субтропіків і тропіч. пояса. Головні способи впливу на середовище вирощений. раст.: 1.Замедленіе у відкритому грунті без мистецтв. зрошення і регулюється. рівня грунт. вод. У усл. недостатньо. уволо. сист. прийомів спрямована на накопичений. вологи в грунті. У усл. дост. УВЛ. виділ. способи регулир. содерж. ел-тів харчування в грунтах: а) Без застосува. мінеральні. або в маленькі. кол-ве, б) З пріменг. мінеральні. в істот. розмірах, оказії. великий вплив на рівень врожайності с/г культур. У цю групу входять і ін способи організ., кот. зв. з застосува. протівоероз. заходів. 2.Земледеліе на мистецтв. осушена. землях (регулір. грунт. вод) 3.Землед. на основі мистецтв. зрошення 4. Землеробство. у відкритому грунті, але при зрад. грунті. 5. Землеробство в закритому грунті.

  Класифікація кормів.

  В залежності від хар-ра походження та основних властивостей виділ. Наст. групи кормів: 1. Рослинні корми. До складу входять зелені корми (пасовищні і сіяні трави, бадилля коренеплодів), грубі корми (сіно, солома, мікіна), сінаж (консервір. корм з скошені. трав), конеплоди, зернові корми, відходи переробки техн. культур. Корми в зав-ти від складу і хар-ра засвоюваності живий. поділяються на: 1.об'емістие (в 1 кг вмісту. Менш 0,5 кг переваривши. В-в), 2.концентріров. з більш високий. рівнях. содерж. 2. Тварини корми - менше значення ніж ростить. Викорис. в основному для молодняку живий. або для откормкі худоби. Це молоко цільне або зняте, замінник молока, знежирена. вершки, получ. при всбіваніі масла. Також відходи харч. пром-ти (рибна, мясокосная, кров'яне та ін борошно) 3.Мінеральние корму. Викорис. у вигляді добавок. Це кухар. сіль, крейда, вапняк, карбомід та ін 4. Корми промисл. виробництва. Чи включають різні види комбінова. кормів, кот. готуються в соотв. до фізіологічних особ. домашня. живий.

  Основ. життів. форми раст та їх кормове знач-ие.

  Полукутарнікі і напівчагарничків. Життя. цикл - неск. 10И летій. Висота до 0,5 м, напівпорожні. і порожній. зони. Наиб. важливе кормів. знач. мають полину і Прутняк - 1/2 маси раст. групи. Полину - цінні - біла, чорна, розлога. Ростуть на розл. типах грунтів ліг. і тяж. мех. складу. Полину дають цінний пасовищ. корм, особ. в осінньо - зимовий період. З Прутняк наиб. цінний вид - верболіз стелеться -- корм для овець і верб., коней і ВРХ в хол. та мат. час Многол. трави надземну. частини їх відмирають щороку, а возоб. їх происх. вегетативно. шляхом в тепл. час року. Особлива група - ефемероїди, у кіт. жизн. цикл заканчуются. в весен. період. Характерно. для напівпорожні. і порожній. Види - мятлик цибулинні, осоки пустельні. У лісовий лісостепу. і степовій і горн. р-нах многол. трави составл. більш. частина ростить. маси природних корм. угідь (конюшина, люцерна, овсянніца) Однорічні. трави в отл від многол. розвинувши. з насіння навесні (вика посівна, суданки, сорго) і восени (вика, ріпак та ін). Важливе корм знач. в напівпорожні. і порожній. зонах. У зав-ти від періоду цвітіння та дозрівання виділ. весняні (ефемери) і літні (позднелетніе) однол. трави. Ефемери прорости. восени, у листопаді та грудні. розвинувши. розетки листя, в березні і поч. Квіт. - Цвітіння, вони розвинувши. як озимі однолітники. Серед ефемери - мортукі, пожітнік, астрагал - характерно. високий поживність (велике содерж.протеіна 15-20%, мало клітковини) использ. для ранневесен. і весняний. випасу овець та ін тварин. Серед літніх і позднолетніх однол. трав виділ цінні та високоврожайні - сорго, суданська трава, вика яра, чина посівна. Літні й позднелет. значною. ступеня веден. в культуру. мохи і лишайники суворий клімат р-ну вічної мерзлоти. Кущуваті лиш. - Важливий пашу для оленів пізньої осені, взимку і ран. навесні. Мохи использ. як підстилка для тварин. Раст. отлич. неоднаковий. потреби. у воді: Ксерофіти (типчак, тирса), гігрофіти (тростини, осоки), мезофіти (преобл. частина однол. і многол. трав)

  Прийоми поліпшення луків.

  Система поліпшення природних кормових угідь включ. Наст. групу заходів: 1.Культуртехніческіе прийоми послабшають. лугів, включаючи знищу. купин, чагарників, очищення від каміння, хмизу та ін 2.Регуліров. водного режиму (відвід застійних поверх. вод, застосування лиманного зрошення, снігозатримання та ін) 3. Покр. повітряного режиму верхніх гориз. грунту (боронування та ін) 4.Очістка лугів від бур'янистої раст. і люди похилого віку, тобто відмерлої частини рослин (унічтож. бур'янів і люди похилого віку, випалювання сухих травостоїв). 5.Улучшеніе режиму харчування раст. шляхом пріменеія добрив. 6.Обогащеніе і омолодження травостою шляхом підсіву раст. і ін 7.Устройтсво лучно - паркових пасовищ у лісах із зрідженим деревостанів та активізація зростання більш цінних кормів трав. Система заходів щодо поліпшення пасовищ повинна проводиться відповідно до зональних та провінції. особливостей прир. Середовища, з урахуванням ландшафт. специф. тер-рії, формує. різних типів местообіт. раст. Такий підхід має має важливе значення. знач. при створ. культурних сінокосів і пасовищ.

  Чим визна. питати. цінність кормів.

  Корми - Джерело розл. ел-тів і з'єднань, необхідний. для життя живий. та підвищ. їх продуктивно. Тому чим ближче хім. склад ростить. кормів і тіла тварини, тим вище питати. цінність корму. Головними ел-ми, соедин. кіт. образ. тіло живий. і продуктів. масу раст., явл. вуглець, водоростей., кіслор, азот, кальцій, ФОСФА та ін Вони вхід. до складу води, мінер. соед. і органічного. в-в. У сухому в-ве тіла живий. відносно високо содерж.белка і жиру, а в сухому в-ве раст - вуглеводів. Мінеральні в-ва включ. воду і золу. Вода, вхід. до складу тіла тварини і раст. пов'язана з колоїдами, частково є у вільному. стані. У складі сухої маси корму переважатиме. орган. в-во і небольш. частина прихід. на мінер. соед., включ. фосфор, кальцій і ін У органічного. частини - складний склад: а) Азотосодерж. в-ва (або протеїн), б) безазотистих. в-ва. До складу протеїну входять переважно. білки, а небольш. частина - аміди (промежут. продукти синтезу та розпаду білка). Безазот. в-ва включ. вуглеводи і жири, необхідний. для організму живий. У раст. кормах переважатиме. вуглеводи: а) сира клітковина, б) безазотистих екстрактивні в-ва (лігнін, крохмаль, цукор, орг.к-ти). Сирий жир, що включає в різних співвідношеннях нейтрально. жири та жирні к-ти, займає небольш. частина сухого в-ва рослин. У складу органічного. частини кормів входить також група біолог. активних в-в: Вітаміни, гормони, ферменти.

  Показники, визна. питати. цінність кормів.

  Для визна. поживності кормів изуч. їх хім. склад з точки зору вмісту. основних ел-тів харчування. До складу цих показників входять Наст. дані: вміст сухої в-ва, сирого протеїну, окремих амінокислот (в осн. незамінних), жіних кислот (незамінних) і сирої клітковини. Важливе значення мають також легкопереварів. вуглеводи (включаючи цукру, крохмаль), органічні кислоти (оцтова, масляна, молочна), поряд з основними макро-і мікроелементами і вітамінами. Пітательн.ценность кормів зумовлена й деякими фізічесікмі, фізико - хімічними показниками, ключі калорійність корми та шв. ін особливості. Співвідношення зазначених речовин істотно змінюються в різних видах кормів. Фізіолог. особливості тварин також обуславл. неоднаковий. вимоги їх до різних груп елементів живлення.

  показати. для порівняємо. кормів. достоїнств різних кормів

  Для порівняємо. загальної питати. кормів їх Преводи в умовні корму за допомогою умовних кормових одиниць і обчислюють утримуючі. протеїну. У різних країнах-різні еталони питати. цінності кормів. В Росії еталоном 1 кормів. од. (к. од.) прийнята поживність 1 кг вівса, обеспеч. відкладення 150 г жиру у вола, що соотв. 1,4 тис до/кал. Якісні показ. питати. корми визна. по вмісту. протеїну, а також кальцію фосфору, каротину. Для раіон. использ. протеїну необх. определ. його співвідношення з безазотистих. в-ми. Відношення 1:6 - вузьке, 1:8 - Широке, між - середнє. Розглянемо загальну питати. і склад основних ел-тів в головних видах кормів. Концентруються. корми - наиб. висока поживність. Основу їх составл. зернові злаки. Води-13 -15% - небагато, протеніна - 10-12% - дост. багато. У необхідний. кол-ве жири 2-5%, небольш. содерж. клітковини 3-10%. Більше підлог. ваги - безазотистих екстрактивні в-ва. Хорош. поживні., збалансується. Більш вис. содерж. протеїну 20-30%, жирів у зерно. бобових (особ. соя) і кукурудза. Грубі корми, включ. переважно. сіно та солому, мають важливе зна-ие для жуйних живий. Сіно більш питати. по порівняй. з соломою. 1 кг сіна - 0,6 к.од. протеїну - 7-15%, в соломі - 0,2-0,35 к.од., 4-7%. Безазотистих. екстрактивні в-ва - 30-40% від загальної ваги. Соковиті корми включ. силос, коренеплоди та ін -- висока утримуючі. води 70-90% (маленьк. коеф. перекладу в к.од. 1 кг силосу -- 0,13-0,23 к.од., а в корнеклубнелпод. -0,1-0,3 К.од. Протеїн - силос 2-4%, корнеклуб - 1%. Найбільш цінний по поживності силос пріготавл. з бобових трав і кукурудзи, а серед корнеклуб. - Сах.свекла і картоплю. Пасовищний. і зелені польові корми включ. ел-ти харчування, знаходячи. у формах, сприятливих для травлення тварин. Води - 45-80%, протеїну-3-5%, клітковини - 6-14%, безазот. екстракт. в-в 10-20%. (Пастбіщ. корми хор. Обесп. Орган. І мінер. мінеральні. 1 кг -0,2-0,3 к.од.

  Кормові норми і кормові раціони (20.2)

  Раціональне годування живий. має забезпечити нормальне функціон. орг-ма і високий. продуктивність. Загальна кількість поживних в-в, необх. для підтримки життя і обеспеч. високий. продуктивно, з. кормової нормою. Для визна. кормів. норми розраховують загальна кількість корму, з урахуванням вмісту переваримо. протеїну, кальцію, фосфору, каротину, необхідний. в рсчете на 100 кг живої ваги різного. видів тварин. Більш високі показники підтримає. корми потрібні для СВИНЕЙ і овець, кот. необхідні у великих розмірах на 100 кг живої ваги і таких елем. харчування як протеїн, кальцій, фосфор. Поряд з поодерж. кормом, необх. доповнить. корми, що витрачаються для отримання определ. удоїв і приросту тварин. Добова дачу кормів, составл. з різних копонентов в соотв. з потребами. тварини в питати. в-вах, наз. кормовим раціоном. Вони составл. на основі кормових норм, з урахуванням поживності різних видів кормів та рівня продуктивності тварин. Ефективно використовуються. різних видів кормових рацінов визна. шляхом обчислення оплати кормів у вигляді розмірів продукції, получ. на одиницю спожитий. тваринам корму.

  Раціони молочного стада в різних зонах країни. (19.2)

  В різних прир. ум. склалися різн. типи годівлі молочного стада. Пріорит. тип характеризує. стійлово - пасовищний змістом, коли живий. влітку випасають на соковитих луках з цінними травостою, а в хол. час у складі стойлоих кормів переважатиме. грубі корми (в осн. сіно), сінаж, силос, при меншій знач. концентруються. кормів. Цей тип розпод. в районах лісової зони з розвиненим землеробством, при значить. пасовищних ресурсах, получ. за рахунок природних і культурних пасовищ. У лісостепових і степових р-нах з сприятливими. агроклім. ум. і інтенсив. формами землеробства розпод. переважно. стійлове утримання худоби. Переважатиме. тут с. зерно - просапної типу обуслав. виробництво концентрується. кормів, а також соковитих і зел. за рахунок посівів кукурудзи; у складі груб. кормів переважатиме. солома. Такий тип кормопроізв. в більшій мірі сприяє. разв. м'ясо - молочного та м'ясного скотарства та свинарства. Годування молодняку ВРХ. Особин. годування зв. з різн. потреби. вік. груп. У раціоні телят до півроку істот. знач. животн. кормів у поєднанні з випасом поблизу ферм на сухих пасовищах з злаково - бобовими травостою. Молодняк більш старших груп влітку разом з випасом підгодовують зел. та є соковита. кормами, а в стійловий період живий. одержують силос та грубі корми.

  Напрямок розведення ВРХ у Росії (17.2)

  В Росії розводять багато порід ВРХ. Різні породи пристос до розл. ум. Середовища та кормів. ресурс. Порода молочну. напрямки - ХОЛМОГОРСЬКА (висок. молоч. продукту.), чернопестрая (висок. мовляв. продукту.), Ярославський (молоко високий. жирності) породи ВРХ отримали розпод. преумущ. на территор. лісової зони, де більш. площі прир. кормів. угідь, доповнюємо землеробство. культурами. Порода м'ясного спрямована. характ. скоростиглістю - швидко набира. вагу, мають високий. вихід м'яса (60-65% від ваги живий. худоби). Осн. породи - герефордська, абердин -- ангусская, Калмицька. У степових, пустельно - степових р-нах з ксерофітного растіт.Непріхотлів. до усл. пасовищ. і стійло. змісту. Герофордскій облад. високий. кач. м'яса. Калмицька. - "Мармурове" м'ясо облад. цінними смаків. якостями. Порода молочно - м'ясного і м'ясо - молочного (комбініров.) напрямку. Костромська, симентальська, швідцкая та ін Всі получ. схрещені. з місцевими ВРХ. Костромська - удої до 4 тис кг молока на рік, при досить вис. жирності - до 3,9%. (Костромська, иванов., владимир. обл-ти.), симентальська - в лесотепнгой і степ. зонах на тер-рії ЦЧР, поволь. і Сиб, удої - 3,5 -4 тис, жир до 3,7%, вихід м'яса - 55 -60%. Швіцкая - пд. район нечерноз. зони.

  21.2 Види кормів для ВРХ, свиней. ВРХ - жуйні живий., Добре перварів. грубі корми. Їм потрібно значне кількість клітковини. При виборі напрямки розвідки. ВРХ необ. уітивать, що для молочного стада в раціонах повинні бути в большом кол-ве соч. і зел. корму. Поряд з грубими, соч. і зел. кормами для молочної худоби потрібні і концентр. корми, хоча і в менших розмірах. При цьому у складі грубих кормів повинна переважатиме. сіно високий. якості. Для дійної череди в стійловий період в більш. розмірах потрібно такі об'ємистих. корми, як сіно, сінаж, силос, поряд з відносить. меньш. кол-вом концентруються. кормів. У пастб. преіод живий. випас. на луках с незасих. влітку будуть ситі. травостою, включающ. злаки, бобові раст. і разностравье. Склад кормів істот. впливає на якість молока і продуктів його перераб - масла і персон. сиру. Основу годування свиней составл. концетріров. корми з коренеплодами, картоф. та ін Із зернових св. добре їдять ячмінь, кукурудзу та зернобобові. Хор. УСВА. животн. також сінна борошно і зел. сіяні трави з бобових культур, а також відходи від переробки техніч. культур. До найбільш цінних кормів, збалансується. по осн. ел-там харчування, відносять комбікорми для свиней промисл. виробництва. Вівці добре пристосовані до умовами пасовищ в ум. сухого клімату. (сухі і порожній. степу Предкавк., Прикаспію, Пд. Приуралля та ін)

  24.2 Земельні фонди та їх с/г использ.

  Национ. земельний фонд Росії включ. групи земельних угідь: 1.Землі с/г призначення, знаходячи. в користуванні. госуд., коопер., селян. (фермерських) та ін приватних господарств, займаючись. с/г виробництвом. 2.Землі насел. пунктів (міст, смт, сеьским поселень) 3.Землі пром-ти, транспорту, курортів, заповідників та ін нес/х призначено. 4.Землі гос. лісового користю. 5.Землі запасу. 6.Землі інших землепользов. Із загальної зем. площі РФ 1708 млн га у складі лесохоз. підпр. і держзапасу - 1007 млн га. С/г вир-во - 644 млн. га, з них на с/г угіддя - 213 млн га. У складі с/г земель ріллі - 131 млн га, сінокоси-20, пасовища - 60. Характер с/г освоєності тер-рії осн. прир. зон різний в завис. від клімат. ум. У среднетаежн. підзоні с/г угіддя приурочені до земель долинного комплексу великих рік. У підзоні півд. тайги землеробство - на вододілах, де ріллі разом з прир. кормів. угод., масивами лісів і заболочена. земель. С/г угіддя - 1/3 тер-рії. Орні поля трохи більше сінокісних - пастб. угідь. У зонах лісостепу і степу 3/4 тер-рії - ріллі (значіт. розвинений. ерозійні. процесів.

  Основні произв. фонди. Ефектів. їх использ.

  Виробниц. фонди составл. основу матер-техн. бази с/г та ін сфер АПК. Діляться на основні та оборотні. Оборотні вироби. фонди (пальне, смаз. матер., мінеральні., корми) повністю спожито. в кожному произв. циклі і їхня вартість цілком перенесення. на вироблену прод. ВПФ включають засоби праці, кот. багаторазово беруть участь. в процесі пр-ва. Стоїмо. свою вони перенесення. на произв. прод. по часіям, по мірі їх зношування. До ВПФ відносять знаряддя праці (машини, обладнання), произв. будівлі, меліоративні та ін споруди., многоліття. культур. засаджу., худобу осн. стада. Для відшкодування зносу ОПФ госп-ва роблять амортизат. відрахований. в соотв. з терміном служби засобів виробництва і нормами амротіз. Показники ефективності. использ. ВПФ: 1. Показник фондовіддачі, характер. розміри продукції, виготовлений. у розрахунку на одиницю ВПФ. Ці показ. перелічиш. по с/г в цілому, а також з рослинництва та живіт. стосовно до відділення. підпр., р-нам і для країни. 2. Показник рентабельності использ. ВПФ, характер. розміри прибутку, що припадають на одиницю ВПФ.

  фондоозброєність.

  Для виявлення порівняльних рівнів забезпеченості произв. фондами застосовують такі показ., Як фондовоор. і фондообеспеч. Розміри ВПФ, прихід. на одного середньорічного працівника, виражений. фондовооруж. праці. З сер. 80х до нач.90х рр. фондовоор. праці по Росії в цілому зросла в півтора рази. Показник фондообеспеч. характер. размериОПФ, прихід. на одиницю (на 1 га або на 100 га) с/г площі. Цей показник відображає один з найбільш важливих ознак с/г пр-ва - вирівняні його інтенсивності, зіставляючи. цього показника в різних с/г районах дозволяє виявити порівняє. відмінності в рівнях інтенсивності пр-ва, кот. формую. під впливом. прир. та соц-економ. ф-рів. Відмінності в рівнях інтенсивності госп-ва зрад. не тільки між крупн. регіноамі країни, а й в межах окремих країв, областей, а нерідко і отд. администр. районів у зв'язку з неоднаковий. обеспеч. праць. ресурсами, особ. екон - геогр. положення сільських місцевостей.

  23.2, 26.2 Рентабельність. Собівартість. Ефективність в-ва характеризує. собівартість., рентаб, произв. праці.

  Собівартість - Це Узагальнення показательрезультатов вироби, в кот. отраж. сукупні виробництв. витрати втілено. і живої праці, пріходящ. на 1 произв. продукції. Показники собівартість. продукц. дозволю. зіставлення різн. р-нів. Однак при зіставляючи. необхід проаналізує. способи перелічиш. осн. ел-тів виробництв. витрат. Рентабельність визначається розмірами прибутку в порівняння з проведений. витратами. Уров. рентабельності = прибуток (чіст. дохід)/собівартість. прод х100; рівнях. рент .= прибуток/вартість ВПФ + облад. произв. фонди х100. У 1 випадку виявлено. на скільки ефект. использ. произв. витрати в с/г окремих підпр. і р-нів. У 2 - на скільки раціонально использ. произв. фонди. Загальна рент. окремо. підпр. визна. отнош. всього прибутку до собівартість. реализ. прод. Рентаб. пр-ва і собівартість. прод - важливі ф-ри ціноутворюючий. Ф-ція ціни-забезпечити необх. норму рентабельності. Осн. шлях підвищ. рентаб. -- знижений. собівартість. прод. за рахунок впровадження комплексної механізми, досконалості. спеціалізації і соверш. організ. осн. произв. процесів, що сприяє. підвищ. виробниц. праці.

  11.2 Продуктивність праці.

  Вироб. праці виражає ступінь ефект. использ. живої праці в произв. процесі. Вимір. кол-вом прод. вирабат співроб

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status