ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Організація федеральної державної служби
       

   

  Адміністративне право

  Астраханський Державний Технічний Університет

  Юридичний факультет

  Кафедра

  Цивільно-правових дисциплін

  Навчальна дисципліна-адміністративне право

  Організація Федеральної державної служби.

  (курсова робота)

  Виконав: студент II курсу

  ризиків Максим

  Равильевич.

  Науковий керівник:

  Макаров А.О

  Астрахань 2001
  ПЛАН.

  Введення.

  Глава I.
  Особливості організації державної служби.

  Глава II.
  Поняття державної служби.

  Глава III
  Види федеральної державної служби.
  Глава IV
  Принципи федеральної державної служби.
  Глава V
  Статус державної посади.

  Висновок.

  Бібліографія.

  ВСТУП.


  Питання про державну службу набуло актуальності у зв'язку з зростанням їїпитомої ваги в загальній системі держави. Кардинально зміниласяструктура, функції органів державної влади і на федеральному і нарегіональному рівнях. Проведені реформи привели до зміни ролі і самогодержавного апарату і державних службовців. Встала необхідністьпідвищення ефективності функцій державного апарата, забезпеченняпрофесіоналізму державних службовців, вивчення нових аспектів іпроблем державної служби в цілому.

  Актуальність даної теми обумовлена ще й тим, що самедержавний механізм є основною ланкою в структурі влади. Цеймеханізм приводиться в дію людьми, а його функції залежать від кадровогоскладу. Отже, питання комплектування організованої діяльностідержавного механізму здобувають одне з першорядних значень. Усуб'єктах, повинні відповідно до загальних принципів побудовидержавної служби виробити самостійні підходи до визначеннярегіональної державної служби.

  Державна служба, як юридичний інститут розглядається втакій галузі права, як адміністративне право. У всіх підручникахрадянського періоду державній службі приділялася визначена глава чирозділ. У нових навчальних посібниках державній службі також приділяєтьсяувага, викладаються нові підходи і принципи побудови. Проблеми вивченнядержавної служби відображені в роботах таких вчених як Мішин А.А
  Уілсон Дж Чиркін В.Е Василенко І.А і багатьох інших.

  У дослідженні використовується термін''державна служба'',оскільки на даний момент у всіх законодавчих актах, як Російської
  Федерації, так і Сполучених Штатів, використовується саме він. Зокрема,в законах Російської Федерації''Конституція Російської Федерації'',''Прооснови державної служби Російської Федерації "та інших застосованийтермін''державна служба''.
  Предметом дослідження стала державна служба. Оскільки неможливоохопити всі зокрема і деталі в діяльності і структурі державноїслужби то мова в дослідженні піде про найбільш важливих моментів у даномуслучаяе про організацію федеральної державної служби.
  До організації федеральної державної служби зокрема ідержавної служби вообщем-Федеральний закон «Про основидержавної служби Російської Федерації »відносить, відповідно досформованими уявленнями, такі питання: поняття державноїслужби, її види, принципи державної служби, статус державноїдолжності.Поетому в даній роботі будуть по порядку розглянуті всіперелічені вище запитання: але так як в нашій роботі не ставиться за метупоглиблене вивчення цього питання то на початку буде представленакоротка характеристика основних особливостей організації державноїслужби.

  Глава I.

  Особливості організації державної служби.

  Державна служба - один з видів службової діяльності в суспільстві.
  Державна служба зберігає, як вид служби, всі ті ознаки, якіпритаманні службі як такої і будь-якому з її видів. У той же часдержавна служба має свої особливості, які і складають основуїї відокремлення в самостійний вид служби.
  Всі особливості державної служби відбуваються з того, що вона самедержавна, тобто створюється і організовується державою, їмрегулюється за допомогою законодавства, а особи, які перебувають надержавній службі, забезпечують виконання державних повноважень.
  Особливості державної служби відносяться до всіх її структурним частинам,в тому числі, звичайно, і до організації служби.
  Федеральний закон «Про основи державної служби Російської Федерації»відносить до організації державної служби, відповідно досформованими уявленнями, такі питання: поняття державноїслужби, її види, принципи державної служби, статус державноїпосади.
  Розглянемо ці елементи державної служби з точки зору їхособливостей.
  Поняття державної служби наведене в статті 2 Закону: професійнадіяльність щодо забезпечення виконання повноважень державних органів.
  У цьому понятті державної служби виділено її істота, іншіневід'ємні ознаки державної служби, зокрема, її організації,показані в інших статтях: у статті 5 - принципи державної служби,статті 1 та багатьох наступних статтях - державна посада і т.п.
  Включення до поняття державної служби вказівки на те, що цяпрофесійна діяльність, носить принциповий характер: відомо, щотакого загального вимоги до державної служби раніше не було, більшетого, Програма КПРС, прийнята в 1962 році, вимагала, щоб «навичкамиуправління опановували все більш широкі маси, і робота в цьому апараті вперспективі перестала бути особливою професією ».
  Вимагає пояснення у визначенні державної служби та положення «позабезпечення виконання повноважень державних органів ».
  Справа в тому, що стаття 1 Закону містить декілька відрізняється формулу:
  «Безпосереднє виконання повноважень державних органів».
  Формулювання, хоча й кажуть обидві про виконання повноважень державнихорганів, істотно різняться між собою. Перша формула - про забезпеченнявиконання повноважень державних органів - складає практичнезміст державної служби: організацію виконання, самевиконання, контроль і т.п. Друга ж формула - безпосереднє виконанняповноважень державних органів - має на увазі і прямо називає лишеосіб, що стоять на чолі державних органів, тобто їх керівників. Цюдержавну діяльність Закон до державної служби не відносить.
  Отже, в даний час не вся державна діяльністьохоплюється, опосередковується державною службою, а лише частинудержавної діяльності.
  Отже, державна діяльність з безпосереднього виконанняповноважень державних органів - діяльність за межамидержавної служби. Державна ж діяльність по забезпеченнювиконання повноважень державних органів - державна служба.
  Дві частини державної діяльності - не автономні одна від одної.
  Закон чітко визначає (ст. 1-2) співвідношення між ними: службазабезпечує перший вид державної діяльності, тобто виконанняповноважень керівниками державних органів.
  Отже, особливості поняття державної служби, що випливають з
  Федерального закону «Про основи державної служби Російської
  Федерації », як одного з видів служби в сучасних умовах, наступні:а) це діяльність державна;б) але державна діяльність не в повному своєму обсязі, а лише частинуїї, одна з двох частин;в) діяльність із забезпечення виконання повноважень державнихорганів;г) діяльність щодо забезпечення повноважень керівників державнихорганів;д) діяльність професійного рівня та вимог - державніслужбовці.
  Ці особливості державної служби в рамках її поняття триваютьдалі в її організації: види державної служби, принципах служби, ворганізаційному і правовому статусі державних посад.

  Глава II.
  Поняття державної служби.

  Служба в державних органах, державних і громадськихорганізаціях є одним з видів соціальної діяльності людей. Службадержаві нерозривно пов'язана із самою державою, його роллю в життісуспільства. Це одна зі сторін діяльності держави по організації іправовому регулюванню особового складу державних органів, іншихдержавних організацій. Державна служба, перш за все служіннядержаві, тобто виконання за його дорученням, за плату від ньогопевної діяльності по реалізації завдань і функцій держави вдержавних підприємствах Закон "Про основи державної служби в
  Російської Федерації "розглядає державну службу в більш вузькомусенсі, як діяльність тих службовців, що складають "апарат", корпускерівників, фахівців державних органів. Таке визначеннядержавної служби дозволяє відмежувати державно-управлінськудіяльність від діяльності фахівців у народному господарстві, у соціально -культурній сфері, а також відмежувати державну службу й інші видислужби. Однак необхідно відзначити що, наприклад, у Сполучених Штатах
  Америки законодавство розрізняє два види державної служби.
  Категорія державних службовців у США включає як посадових осіб ідопоміжне-технічний персонал, пов'язаний з реалізацією державно -владних повноважень, так і працівників за наймом (у тому числі викладачівдержавних навчальних закладів, робітників державних підприємств ісфери комунального обслуговування). Таким чином, тут державнаслужба розглядається ширше, як робота не тільки в державнихорганах, але і на підприємствах, установах тощо. Але всередині цьогоширокого розуміння все одно розрізняють види державної служби, взалежно від її специфіки. Специфіка діяльності службовця вдержавних органах полягає в тому, що він не створює безпосередньоматеріальних цінностей, але забезпечує умови для матеріальноговиробництва, у нього особливий предмет праці, інформація, що є ізасобом впливу, що він збирає, обробляє, зберігає, створює.
  Він впливає на людей, обслуговує їх, робить це за плату, тобто запевну винагороду й обіймає посаду (має власнийстатус) 1. У зв'язку з цим можна виділити і риси самої державноїслужби, як правового інституту.

  Державна служба зобов'язана своїм виникненням державі зїї виникненням і розвитком стала розвиватися і служба, маючи своїмпризначенням реалізацію завдань і функцій держави в різноманітних областяхжиттєдіяльності суспільства, будучи необхідним елементом керування.

  Організуюча діяльність держави охоплює різноманітнісфери життєдіяльності суспільства, тому державна службарегулюється нормами не тільки адміністративного права, але і нормами іншихгалузей права. Спрямованість діяльності службовців на обслуговуваннянаселення породжують не тільки адміністративні, але і цивільніправоотношенія2 Крім установлюваних спеціальних соціальних гарантій длядержавних службовців, у зв'язку зі специфічністю їхньої діяльності, на нихпоширюються і соціальні гарантії, передбачені для всьогонаселення. [1] Таким чином, державна служба є комплекснимправовим інститутом і регулюється не тільки нормами адміністративногоправа, але і нормами ряду інших галузей (трудового, фінансового,соціального та ін.)

  Ускладнення суспільних відносин, підвищення вимог додержаві зажадало необхідності виділення управлінської,організаторської діяльності, як такої.

  Для виконання визначених, що вимагають спеціальної кваліфікаціїфункцій суспільство виділяє відносно стійку категорію працівників,зайнятих цією справою не в якості суспільного, а професійногоуправління.

  Особливості праці державного службовця, а саме те, що вінне робить матеріальних цінностей безпосередньо, але допомагаєдержаві реалізовувати власні функції і завдання зобов'язуєдержава забезпечувати службовця. Тому державний службовецьвиконує покладені на нього обов'язки на оплатній основі. Такимчином, рисами державної служби є: здійснення її напрофесійній основі за винагороду (тобто за плату), спеціальнопідготовленими для цього працівниками - державними службовцями,врегульованість нормами цілого комплексу галузей права. Державнаслужба є однією зі сторін організаційної діяльності держави, ізміст її складає практична реалізація функцій і завданьдержави. Виходячи з вищевикладеного, під державною службою,слід розуміти професійну, оплатне діяльність спеціальнопідготовлених працівників (державних службовців) по забезпеченнюреалізації функцій і завдань держави (в особі державних органів).
  Державна служба здійснюється на державних посадах.
  Тому посада необхідний елемент державної служби. Посада --первинний осередок апарата, передбачений для одного працівника, утворенав розпорядчому порядку. Правовими актами відповідного органувизначається її назва, місце в службовій ієрархії (тобто визначеннятим, кому підпорядкована, хто їй підлеглий), порядок заміщення. Вона включається вштатний розклад і єдину номенклатуру посад. Таким чином,посада є формалізованою соціальною позицією, вона має основнезначення в правовому статусі державного службовця. Посадахарактеризує організаційний статус, тобто коло повноважень (прав іобов'язків), основні форми їхнього здійснення, відповідальність за їхвиконання. Отже, державна посада це частина організаційноїструктури державного органу, відокремлена і закріплена вофіційних документах (штати, схема посадових окладів та ін) звідповідною частиною компенсації державного органу, що надаєтьсяособі - державному службовцю з метою її практичного здійснення.

  Державна служба має і процесуальний аспект, якийвключає в себе порядок надходження на службу, проходження її (тобтопросування за посадою, одержання відповідних кваліфікаційнихрозрядів), звільнення зі служби.

  Державна служба будується відповідно до визначенихпринципами, тобто з основними початками, що визначають їїхарактер. Стабільність кадрів державних службовців.

  Глава III
  Види федеральної державної служби.


  Питання про види федеральної державної служби набуває значення попричини різноманіття державно-службової діяльності з різнимобсягом повноважень структур за видами федеральної державної служби, і,відповідно, статусом федеральних державних службовців.
  В основу поділу федеральної державної служби на види можна імає покласти один єдиний критерій - предмет діяльностіфедеральної державної служби, тобто зміст повсякденноговиконання федеральними державними службовцями покладених на нихповноважень.
  Необхідно уточнити щодо предмета: його обсяг і структура,відображає види державної влади, галузі та сфери державногодіяльності тощо
  Попередньо треба сказати, однак, про сам термін «служба». Застосовуєтьсяце слово для позначення багатьох різних категорій в соціальній сфері:вид виробничої діяльності (комунальна служба в різновидах,служба побуту та інші), вид соціальної діяльності (служба довіри),діяльність з виконання державних завдань і функцій (державнаслужба) [2]. Службою позначаються структурні підрозділи державногооргану (наприклад, в апараті органів управління залізничним транспортом
  - Пасажирська служба, контрольно-ревізійна служба та інші), службоюіменуються багато органів державної виконавчої влади -
  Державна податкова служба, Федеральна служба Росії з нагляду застраховою діяльністю, Федеральна служба безпеки та інші. Це,однак??, Не означає, що інші органи державної виконавчоївлади, що іменуються не службою, а комітетами, агентствами тощо, які нереалізують державну службу. Вони також містять в собі вигляддержавної служби. Тут назва органу не має значення (у сенсійого ставлення до державної служби).
  Повернемося до предмета федеральної державної служби з урахуванням його обсягута структури і поділу на цій основі федеральної державної службина види.
  Конституція розділила весь обсяг державно-владної діяльності назаконодавчу, виконавчу і судову (ст. 10). По поточномузаконодавства до них треба додати діяльність прокуратури тадержавну контрольну діяльність. Можна з упевненістю сказати, щостаття 1 «Положення про федеральну державну службу», перераховуючифедеральні державні органи, в яких здійснюється федеральнадержавна служба, має на увазі всі зазначені види державноїдіяльності, хоча їх вичерпного переліку не приводить.
  За цим критерієм в системі федеральної державної служби заснованінаступні види:а) федеральна державна служба в Адміністрації Президента РФ, вапаратах палат Федеральних Зборів, одним словом, - служба в апаратівищої, законодавчої державної влади. Само собою зрозуміло, щовідповідно до Федерального закону «Про основи державної служби
  Російської Федерації »цим видом служби не охоплюється діяльність
  Президента РФ і депутатів Федеральних Зборів, які не єдержавними службовцями;б) федеральна державна служба в системі виконавчої центральнійдержавної влади - в апараті Уряду, в апараті федеральнихміністерств і відомств, перелік яких визначено у спеціальномунормативному акті - Указі Президента РФ «Про структуру федеральних органіввиконавчої влади »від 10 січня 1994 р., керівники виконавчихорганів державної влади також не перебувають у сфері державноїслужби; в) федеральна державна служба в апараті всіх судів,складових судову систему Російської Федерації, - на державнихпосадах секретарів, судових приставів (виконавців) і т.д., самісудді, оскільки вони заміщають державні посади категорії «А»,також державними службовцями не є;г) федеральна державна служба в системі органів Прокуратури РФ,яку, відповідно до Закону «Про Прокуратурі Російської Федерації» від 17 листопада
  1995 р., складають Генеральна прокуратура РФ, прокуратури суб'єктів РФ,прирівняні до них військові та спеціалізовані прокуратури, наукові таосвітні установи, які є юридичними особами, а такожпрокуратури міст і районів, інші територіальні, військові та іншіспеціалізовані прокуратури (ст. 11 Закону); на відміну від служби всудовій системі, в якій судді не перебувають на державній службі, всистемі Прокуратури не є державними службовцями лишекерівники органів Прокуратури;д) федеральна державна служба в апараті державнихконтрольних органів - Рахункової палати Федеральних Зборів РФ, Контрольногоуправління Адміністрації Президента РФ, інших державних контрольнихорганів.
  Поділ федеральної державної служби за видами на основі поділудержавної влади може бути далі продовжено виділенням видівфедеральної державної служби в рамках тієї чи іншої державноївлади - в рамках представницької влади, виконавчої влади і т.д.
  Найменування видів федеральної державної служби в апаратідержавних органів надають структурні підрозділи апарату.
  Наприклад, у складі Адміністрації Президента РФ. Відповідно структурі
  Адміністрації, можна виділити такі види федеральної державної службияк служба Аналітичного центру по загальній політиці, Аналітичного центрупо соціально-економічній політиці, Аналітичного центру за спеціальнимипрезидентським програмами, протокольна служба, служба з діловодства,по виданню літератури і т.д. Але найбільша диференціація федеральноїдержавної служби за видами властива виконавчої влади: якщо іншіланки державної влади складаються з однойменних органів (судовасистема, прокуратура), то федеральна виконавча влада, очолювана
  Урядом, об'єднує велику групу органів, не однойменних з
  Урядом, а що стоять на чолі галузей і сфер державногоуправління - міністерств і відомств, кожне з яких представляєвідповідний вид федеральної державної служби. Державніфедеральні органи, які очолюють галузі державного управління, цеміністерства, яких тепер близько 20, інші центральні федеральнідержавні органи очолюють, як прийнято вважати, сферидержавного управління. Це державні комітети РФ (попромислової політики, з оборонних галузей промисловості та інші),комітети РФ (по металургії, по хімічній і нафтохімічнійпромисловості, по стандартизації, метрології та сертифікації та інші),агентства (Російське космічне агентство), департаменти (податковоїполіції), головні управління (охорони РФ, прикордонних військ), федеральнінагляду (з ядерної та радіаційної безпеки), служби, самачисленна група відомств (14), Державна податкова служба РФ,
  Федеральна служба безпеки РФ, Служба зовнішньої розвідки РФ і ін Требамати на увазі, що найменування федерального галузевого чи іншого органудержавного управління не має значення в тому сенсі - є чинемає керована ним галузь чи сфера федеральною службою. Є,звичайно, і найменування державного органу приймається за найменуваннявиду федеральної державної служби - без федеральних державнихслужбовців у державному органі немає і служби. З часом проводятьсяукрупнення, розукрупнення, злиття або поділу тих чи інших видівфедеральної державної служби, що для нашого державногопристрої справа звичайна. Наприклад, Указом Президента РФ від 30 травня 1994
  Комітет РФ у справах молоді, фізичної культури і туризму розділений надва: Державний комітет РФ з фізичної культури і туризму та
  Державний комітет РФ у справах молодежі1, виділена з служби зв'язку всамостійну - Федеральна служба поштового зв'язку
  РФ Предмет федеральної державної служби, як зазначалося вище,укладений як в статті 71, так і в статті 72 (спільне ведення) Конституції
  Російської Федерації. Наслідком є те, що федеральнідержавні служби в їхніх організаційних формах слід розділити на двавиду: федеральні служби, які відають питаннями федерального значення іфедеральні служби з повноваженнями спільного характеру. До числафедеральних служб першої групи належать, наприклад, Федеральна службабезпеки, Служба зовнішньої розвідки, Федеральна служба по валютному іекспортного контролю та інші. До другої групи належать ті федеральнідержавні служби, які здійснюють повноваження як федеральні,так і суб'єктів Федерації, маючи на останніх однойменні структури --комітети, служби та інші. Такими службами є, наприклад, Федеральнаслужба зайнятості Росії, Федеральна міграційна служба, Федеральнаслужба лісового господарства, федеральні служби з державного управлінняосвітою, культурою, охороною здоров'я та деякими іншими галузями. Ціфедеральні державні служби у своїх повноваженнях об'єднуютькерівництво відповідною галуззю чи сферою державного управлінняу федеральному, загальнодержавному масштабі з точним розділенням, однак,повноважень між федеральним органом і однойменним органом у суб'єкта
  Федерації.
  Поділ федеральної державної служби за видами державноїдіяльності і всередині неї можна продовжити і в межах галузі або сферидержавного управління. Так, у багатьох галузях виділені в спеціальніструктурні підрозділи контрольні та наглядові служби, наприклад, всистемі зв'язку - Служба державного нагляду за зв'язком в Російській
  Федерації, служба державного нагляду в системі рибного господарства,служба державного мисливського нагляду в системі Міністерствасільського господарства, є контрольно-наглядові служби та в ряді іншихгалузей і сфер управління.

  Глава IV.
  Принципи федеральної державної служби.


  Принцип - категорія ходова, яка використовується при аналізі багатьох природних тасоціальних явищ, фактів і подій.
  З принципами пов'язують певні основи - постійні, тверді, наяких базується і функціонує цікавить об'єкт, система відносин іт.д. Багато галузей науки оперують даними поняттям. З часом категорія
  «Принцип» увійшла і до законодавства. Тут принцип означає і закріплюєобов'язковість що містяться в ньому положень, вимог та їх загальність ввідношенні регульованих питань. У російському законодавстві, уЗокрема, про державну службу, категорія «принцип» у цьому значеннівикористовується широко: в Положенні про федеральну державну службу (ст.
  1), у Федеральному законі «Про основи державної служби Російської
  Федерації »та інших нормативних правових актах.
  У згаданому Законі принципи державної служби закріплені в статті 5:
  Державна служба грунтується на принципах:

  1) верховенства Конституції Російської Федерації і федеральнихзаконів над іншими нормативними правовими актами, посадовимиінструкціями при виконанні державними службовцями посадовихобов'язків та забезпеченні їх прав;

  2) пріоритету прав і свобод людини і громадянина, їх безпосередньої дії: обов'язки державних службовціввизнавати, дотримуватись і захищати права і свободи людини ігромадянина;

  3) єдності системи державної влади, розмежування предметів ведення між Російською Федерацією і суб'єктами Російської
  Федерації;

  4) поділу законодавчої, виконавчої та судової влади;

  5) рівного доступу громадян до державної служби відповідно доздібностями і професійною підготовкою;

  6) обов'язковості для державних службовців рішень, прийнятихвищестоящими державними органами та керівниками в межах їхповноважень і відповідно до законодавства Російської Федерації;

  7) єдності основних вимог, що пред'являються до державноїслужбі;

  8) професіоналізму та компетентності державних службовців;

  9) гласності у здійсненні державної служби;

  10) відповідальності державних службовців за готуються іприйняті рішення, невиконання або неналежне виконання своїхпосадових обов'язків;

  11) позапартійності державної служби; відділення релігійнихоб'єднань від держави;

  12) стабільності кадрів державних службовців в державнихорганах.

  Глава V

  Статус державній посаді.

  Поняття і статус государственнойдолжності закріплений у статтях 1,6,7
  Федерального закону "Про основи державної служби" Російської
  Федерації основні положення яких і наведено нижче:
  Державна посаду
  1. Державна посаду - посаду в органах державної влади, органах державної влади суб'єктів
  Російської Федерації, а також в інших державних органах, утворених відповідно до Конституції Російської Федерації, звстановленими колом обов'язків по виконанню і забезпеченнюповноважень даного державного органу, грошовим утриманням івідповідальністю за виконання цих обов'язків.

  Державні посади підрозділяються у справжньому Федеральномузаконі на:

  1) посади, що встановлюються Конституцією України,федеральними законами (державні посади Російської
  Федерації), конституціями, статутами суб'єктів Російської Федерації
  (державні посади суб'єктів Російської Федерації) длябезпосереднього виконання повноважень державних органів
  (Президент Російської Федерації, Голова Уряду Російської
  Федерації, голови палат Федеральних Зборів Російської
  Федерації, керівники органів законодавчої та виконавчоївлади суб'єктів Російської Федерації, депутати, міністри, судді таінші), - державні посади категорії "А".

  Розмір та види грошового утримання осіб, що заміщають державніпосади категорії "А", визначаються федеральними законами і законамисуб'єктів Російської Федерації;

  2) посади, створюються у встановленому законодавством
  Російської Федерації порядку для безпосереднього забезпеченнявиконання повноважень осіб, що заміщають посади категорії "А",державні посади категорії "Б";

  3) посади, створюються державними органами для виконання ізабезпечення їх повноважень, - державні посади категорії "В".

  Перелік державних посад категорій "А", "Б" і "В" дається в Реєстрі державних посад в Російській Федерації.

  З метою технічного забезпечення діяльності державних органів в їх штатний розпис можуть включатися посади, що не належать до державних посад.

  2. Державна посаду державної службидержавна посаду категорії "Б" або "В", яка включена до Реєструдержавних посад державної служби Російської
  Федерації.

  Реєстр державних посад державної служби
  Російської Федерації є частиною Реєстру державних посад в Російській Федерації.

  3. До Реєстру державних посад державної служби
  Російської Федерації включаються державні посади категорій "Б" і "В", класифіковані за групами. До зазначеного Реєструдодаються перелік спеціалізацій державних посаддержавної служби та кваліфікаційні вимоги до осіб,заміщує державні посади державної служби.

  Реєстр державних посад державної служби
  Російської Федерації затверджується Президентом Російської Федерації.

  Класифікація державних посад державної служби

  1. Державні посади державної служби поділяються нанаступні групи: вищі державні посади державної служби (5-а група); головні державні посади державної служби (4-я група); провідні державні посади державної служби (3-я група); старші державні посади державної служби (2-а група) ; молодші державні посади державної служби (1-я група);

  2. Державні посади державної служби поділяються за спеціалізаціями, що передбачає наявність у державногослужбовця для виконання обов'язків по державній посадідержавної служби однієї спеціалізації відповідногопрофесійної освіти.

  Спеціалізація державних посад державної службивстановлюється в залежності від функціональних особливостейдержавних посад державної служби та особливостейпредмета ведення відповідних державних органів.

  3. У кваліфікаційні вимоги до службовців, заміщує державні посади державної служби, включаютьсявимоги до:

  1) рівню професійної освіти з урахуванням групи і спеціалізації державних посад державної служби;

  2) стажу і досвіду роботи за фахом;

  3) рівнем знань Конституції Російської Федерації, федеральнихзаконів, конституцій, статутів і законів суб'єктів Російської Федераціїстосовно до виконання своїх посадових обов'язків.

  4. Громадянам, які претендують на державну посаду державної служби, необхідно мати:

  1) для вищих і головних державних посад державноїслужби - повна вища освіта за спеціалізацієюдержавних посад державної служби або освіту,вважається рівноцінним, з додатковим вищим професійнимосвітою за спеціалізації державних посаддержавної служби;

  2) для провідних і старших державних посад державної служби --вища професійна освіта заспеціальності "державне управління" або за спеціалізацієюдержавних посад державної служби або освіту,вважається рівноцінним;

  3) для молодших державних посад державної служби --середню професійну освіту по спеціалізації державнихпосад державної служби або освіту, що вважаєтьсярівноцінним.

  Рішення про визнання освіти рівноцінним приймається федеральним органом з питань державної служби.

  5. Інші вимоги до державних посад державноїслужби можуть встановлюватися федеральними законами і законамисуб'єктів Російської Федерації, а також нормативними актамидержавних органів - щодо державних службовців цихдержавних органів.

  Кваліфікаційні розряди державних службовців.

  1. За результатами державного кваліфікаційного іспиту абоатестації державним службовцям присвоюються кваліфікаційнірозряди.

  Кваліфікаційні розряди державних службовців вказують навідповідність рівня професійної підготовки державнихслужбовців кваліфікаційним вимогам, що пред'являються до державнихпосад державної служби відповідних груп.

  Порядок проведення кваліфікаційних іспитів, присвоєння кваліфікаційних розрядів і збереження їх при перекладі на іншідержавні посади державної служби, атестаціїдержавних службовців встановлюється федеральним законом.

  2. Державний кваліфікаційний іспит може бути проведений заініціативою державного службовця для присвоєння йому порезультатами зазначеного іспиту чергового кваліфікаційного розряду без подальшого перекладу на іншу державну посадудержавної служби.

  3. Державним службовцям можуть бути присвоєні такікваліфікаційні розряди: дійсний державний радник Російської Федерації 1, 2 і
  3-го класу - державним службовцям, що заміщає вищідержавні посади державної служби; державний радник Російської Федерації 1, 2 і 3-го класу - державним службовцям, що заміщає головні державні посадидержавної служби; радник Російської Федерації 1, 2 і 3-го класу - державним службовцям, що заміщає провідні державні посади державноїслужби; радник державної служби 1, 2 і 3-го класу - державним службовцям, що заміщає старші державні посадидержавної служби; референт державної служби 1, 2 і 3-го класу - державним службовцям, що заміщає молодші державні посадидержавної служби.

  4. Присвоєння кваліфікаційних розрядів дійсних державних радників Російської Федерації, державнихрадників Російської Федерації здійснюється Президентом Російської
  Федерації.

  5. Для окремих видів державної служби відповідно до федерального

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status